Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat zijn de regels voor consignatie / oproepdiensten / wachtdiensten / piket?

Een medewerker die oproepbaar is bij onvoorziene omstandigheden, heeft consignatie. Hiervoor gelden aparte regels die zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet.

Alleen de tijd waarin u tijdens de consignatie daadwerkelijk aan het werk moet, telt als werktijd. Hiervoor geldt een minimum van een half uur, ook als u maar een kwartier aan het werk bent. Wordt u binnen een half uur opnieuw opgeroepen, dan geldt de tussenliggende tijd ook als werktijd.

Regels bij consignatie volgens de wet

 • Per 24 uur mag u maximaal 13 uur werken, inclusief de werktijd uit een oproep.
 • Per 4 weken mag u maximaal 14 dagen oproepbaar zijn.
 • In een periode van 4 weken mag u minimaal 2 keer 2 aaneengesloten dagen niet werken en ook niet oproepbaar zijn.
 • Direct voor en na een nachtdienst mag u niet oproepbaar zijn. Dat geldt tot 11 uur voor een nachtdienst en 14 uur erna.
 • Bent u binnen 16 weken 16 keer of vaker oproepbaar tussen 00:00 en 06:00 uur, dan mag u binnen die periode maximaal 40 uur per week werken.
 • Als uitzondering mag u binnen die 16 weken gemiddeld 45 uur per week werken als u:
  • direct na de laatste nachtoproep 8 uur achter elkaar vrij bent en niet oproepbaar
  • in ieder geval nog diezelfde dag 8 uur achter elkaar vrij bent

De afspraken in uw cao kunnen afwijken van de bovenstaande regels. Check daarom altijd wat uw cao zegt. De cao is leidend.

Let op

 • Een oproep geldt niet als onderbreking van de dagelijkse of wekelijkse rusttijd
 • Een oproep ’s nachts geldt niet als nachtdienst

Geen wettelijk recht op vergoeding
Wettelijk gezien heeft u geen recht op vergoeding van een consignatiedienst. De tijd dat u aan het wachten bent, telt niet als werktijd. Uw werkgever hoeft deze uren dan ook niet te vergoeden. Hier kunnen in uw arbeidsovereenkomst of cao wel afwijkende afspraken over gemaakt zijn.

Bereikbaarheidsdienst
Naast consignatie bestaat de bereikbaarheidsdienst. In tegenstelling tot consignatie is een oproep bij een bereikbaarheidsdienst een normaal onderdeel van de functie. Bereikbaarheidsdiensten zijn gebruikelijk in de zorgsector, zoals in de kraamzorg. Net als bij consignatie tellen alleen de uren dat u opgepiept wordt, als werktijd. Uw reistijd op de heenweg telt ook mee, maar de terugreis niet.

Aanwezigheidsdienst
Een andere vorm van ‘bereikbaar zijn’ is de aanwezigheidsdienst. In dit geval moet de werknemer op de werkplek aanwezig zijn. Voor deze diensten bestaat een aparte regeling.

Zie ook:
Algemene regels Arbeidstijdenwet
Regels nachtdiensten
Regels aanwezigheidsdiensten

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris