Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Welke regels gelden voor nachtdiensten?

Werkt u tijdens een dienst meer dan 1 uur tussen 00:00 en 06:00 uur, dan is er sprake van een nachtdienst. De regels rondom nachtdiensten zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet (ATW) en zijn strenger dan de regels voor dagdiensten.

Uren per nachtdienst

  • Per nachtdienst mag u maximaal 10 uur werken.
  • Eindigt uw nachtdienst na 02:00 uur, dan heeft u recht op minimaal 14 uur rusttijd. Als het werk of de omstandigheden dat vereisen, mag hier 1 keer per week van afgeweken worden.
  • Stopt uw nachtdienst voor 02:00 uur, dan mag u vervolgens 11 uur niet werken. Dit is de algemene regel uit de Arbeidstijdenwet.
  • Per twee weken mag u maximaal 5 keer een nachtdienst van 12 uur werken. Op jaarbasis gaat het om maximaal 22 keer. Na een nachtdienst van 12 uur, geldt een rusttijd van 12 uur.
  • Na 3 of meer nachtdiensten achter elkaar, moet u minstens 46 uur vrij zijn. Stopt uw nachtdienst bijvoorbeeld op dinsdag om 06:00 uur, dan mag u pas vanaf donderdag 04:00 uur weer aan het werk.

Aantal nachtdiensten

  • Per 16 weken mag u maximaal 36 keer een nachtdienst draaien (maximaal 117 nachtdiensten per jaar)
  • U mag maximaal 7 diensten achter elkaar werken als een ervan een nachtdienst is. Dit mogen 8 diensten zijn als het werk of de bedrijfsomstandigheden het noodzakelijk maken en het in een cao of andere collectieve regeling is afgesproken.
  • Het aantal uur dat u maximaal per week mag werken, hangt af van het aantal nachtdiensten. Tot 16 nachtdiensten per 16 weken geldt de algemene regel uit de Arbeidstijdenwet: u mag gemiddeld 48 uur per week werken. Werkt u 16 of meer nachtdiensten per 16 weken, dan mag u binnen die periode gemiddeld maximaal 40 uur per week werken.

Afspraken in de cao

  • In een cao mogen afwijkende afspraken worden gemaakt over het maximale aantal nachtdiensten per jaar als dit voor het werk nodig is of de bedrijfsomstandigheden dat noodzakelijk maken. Het gaat dan om maximaal 140 nachtdiensten op jaarbasis.
  • Werkt u maar een paar uur tussen 00:00 en 06:00 uur (bijvoorbeeld van 00:00 – 02:00 of van 04:00 – 06:00), dan mag u meer dan 140 nachtdiensten per jaar werken. Wel geldt er een maximum van 38 uur nachtdienst per 2 weken. Dit moet ook in de cao zijn afgesproken.


Bron: brochure ‘De Arbeidstijdenwet’, Rijksoverheid

Zie ook:
Algemene regels Arbeidstijdenwet
Regels oproepwerk (consignatie)
Regels aanwezigheidsdiensten

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

49527 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris