Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Ik werk bij de politie. Heb ik recht op een toelage voor consignatie?

Wanneer u bereikbaar of beschikbaar moet zijn voor een oproep bij calamiteiten en onvoorziene omstandigheden, heeft u recht op een toelage voor consignatie. Voor politiemedewerkers betekent dit dat zij binnen een bepaalde straal of reistijd van de werklocatie moeten blijven. De toelage geldt alleen voor medewerkers met een functie in schaal 14 of lager.

Voor elk uur dat u consignatie heeft, ontvangt u een vergoeding van 2,18 euro (laatst bekende bedrag op 1 juli 2020, zie Besluit bezoldiging politie art. 18). Wordt u tijdens de consignatiedienst daadwerkelijk opgeroepen, dan ontvangt u over deze uren het gebruikelijke salaris.

Kunt u vanwege ziekte, zwangerschap of bevallingsverlof tijdelijk geen consignatiediensten draaien, dan behoudt u wel uw recht op een consignatietoelage. Uw toelage is in dat geval gelijk aan de gemiddelde toelage die u ontving in de drie perioden van vier weken, direct voorafgaand aan de periode van vier weken waarin u ziek werd, met verlof ging of uw werkzaamheden vanwege zwangerschap moest aanpassen.

Meer informatie over de consignatie toelage voor de politie en de actuele vergoeding vindt u in artikel 18 van het Besluit bezoldiging politie (Bbp).

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50557 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris