Blijf nu op de hoogte

47839 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Politie

Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor politieambtenaren. De politie is per 1 januari 2013 gereorganiseerd door het in werking treden van de nieuwe Politiewet. Per die datum is begonnen met de Nationale Politie en zijn alle 26 politiekorpsen opgegaan in één korps.

Blijf als eerste op de hoogte

47839 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

De cao Politie 2018 – 2020 loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

Onderhandelaarsresultaat vervroegde uittreding, capaciteit en politieonderwijs – arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 – 2020

Arbeidsvoorwaardenakkoord Politie 2018 – 2020

CAO Politie 2015-2017

Alle functies bij de Nederlandse politie zijn vastgelegd in het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP).

De belangrijkste rechtspositieregelingen zijn het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp). Hierin zijn de rechten en plichten van politiemedewerkers geregeld.

Daarnaast hebben medewerkers bij de politie te maken met het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten (Brvvp), de Beleidsregel pauzes (Pauzeregeling) en kunnen ze gebruikmaken van de Regeling ruilmogelijkheden arbeidsvoorwaarden politie (RAP).