Politie

Gratis salarisupdates ontvangen?

35330 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor politieambtenaren. De politie is per 1 januari 2013 gereorganiseerd door het in werking treden van de nieuwe Politiewet. Per die datum is begonnen met de Nationale Politie en zijn alle 26 politiekorpsen opgegaan in één korps.

Gratis salarisupdates ontvangen?

35330 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

De cao Politie loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Tot op heden is er nog geen nieuwe cao.

CAO Politie 2015-2017

De rechten en plichten van politiemedewerkers zijn vastgelegd in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp). Daarnaast hebben politiemedewerkers te maken met het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten (Brvvp) en de Beleidsregel pauzes (Pauzeregeling).