Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) voor burger personeel Defensie?

Burger ambtenaren bij Defensie die regelmatig ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen werken, kunnen een beroep doen op de toelage onregelmatige dienst (TOD) voor burgerlijke ambtenaren. Over deze niet-gebruikelijke uren, ontvangen ze ter compensatie een percentage over hun salaris.

De TOD voor burgerlijke ambtenaren is geregeld in het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie (IBBAD).

Hoogte TOD
De hoogte van de TOD is afhankelijk van het tijdstip waarop de ambtenaar de werkzaamheden verricht. De ambtenaar ontvangt een percentage van zijn of haar geldende salaris per uur, tot maximaal het maximumsalaris in salarisschaal 7.

  • 20 procent per uur op maandag tot en met vrijdag tussen 06:00 en 08:00 uur indien het werk voor 07:00 uur is begonnen en tussen 18:00 en 20:00 uur als het werk na 19:00 uur eindigt;
  • 40 procent per uur van maandag tot en met vrijdag tussen 00:00 en 06:00 uur en tussen 22:00 en 24:00 uur;
  • 45 procent voor de uren op zaterdag;
  • 70 procent voor de uren op zondag;
  • 100 procent voor de uren op feestdagen

Vaste TOD voor ambtenaren vanaf 55 jaar 
Wordt u bijna 55 jaar en heeft u al minimaal vijf jaar recht op de TOD (zonder onderbreking van meer dan twee maanden), dan ontvangt u vanaf uw 55e een vaste TOD. Deze TOD is gelijk aan het gemiddelde dat u in de 12 maanden voordat u 55 werd aan TOD ontving en wordt aangepast aan een algemene salarismaatregel.

TOD militairen
Ook militairen kennen een TOD. Deze wijkt af van de TOD voor burger personeel. Zie hier de TOD voor militairen.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41773 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris