Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) voor militairen?

Militairen hebben recht op een maandelijkse toelage wanneer zij regelmatig op ongebruikelijke tijden moeten werken. Dit geldt voor militairen met ten hoogste de rang van luitenant ter zee 1e klasse bij de Marine of majoor bij de overige krijgsmachten. Dit is de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) zoals geregeld in de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB).

De TOD loopt ook door tijdens vakantie, maar stopt zodra de werkzaamheden niet meer op onregelmatige tijden plaatsvinden.

Berekening TOD
De hoogte van de TOD wordt vooraf berekend en vastgesteld op basis van punten. Hierbij gaat men uit van het basisrooster.

Hoogte TOD
De vergoeding is afhankelijk van iemands rang en het tijdstip en de locatie waar de werkzaamheden worden verricht. Grofweg komt het er op neer dat de vergoeding hoger is voor een hogere rang en de militair op de gebruikelijke werklocatie, zoals het schip of de kazerne verblijft. In dat geval worden de onderstaande punten toegekend:

 • 20 punten per uur van maandag tot en met vrijdag tussen 18:00 en 24:00 uur
 • 35 punten per uur van maandag tot en met vrijdag tussen 0:00 en 7:00 uur en op zaterdag
 • 50 punten per uur op zon- en feestdagen

Moet de militair thuis op ongebruikelijke tijden werken, dan krijgt hij 10 punten voor ieder ongebruikelijk uur.

De toelage bedraagt bij:

 • 600 – 1.199 punten:
  • € 117,06 voor militairen in groep 1*
  • € 131,08 voor militairen in groep 2 en 3*
 • 1.200 – 2.000 punten:
  • € 208,18 voor militairen in groep 1*
  • € 233,06 voor militairen in groep 2 en 3*
 • 2.001 – 3.000 punten:
  • € 325,16 voor militairen in groep 1*
  • € 364,14 voor militairen in groep 2 en 3*
 • 3.001 of meer punten:
  • € 468,18 voor militairen in groep 1*
  • € 524,40 voor militairen in groep 2 en 3*

*Groep 1 zoals genoemd in artikel 1 van de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB): matrozen bij de Marine, soldaten eerste tot en met derde klasse en korporaals bij de overige krijgsmachten.

*Groep 2 en 3 zoals genoemd in artikel 1 van de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB): korporaals, sergeanten of een hogere rang van de Marine, korporaals eerste klasse, sergeanten, sergeanten eerste klasse, sergeant-majoors of een hogere rang bij de overige krijgsmachten.

TOD burger personeel Defensie
Ook voor burger personeel bij Defensie is er een TOD. Deze wijkt af van de TOD voor militairen. Zie hier de TOD voor burgerlijke ambtenaren.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41772 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris