Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Verbeterde compensatieregeling AOW-gat Defensie definitief

1 mei 2017 – De maatregelen voor het dichten van het AOW-gat van burgermedewerkers van Defensie met een wachtgelduitkering zijn in orde. Daarmee is de verbeterde compensatieregeling definitief. Dat melden de Vakbond voor Burger- en Militair defensiepersoneel (VBM) en FNV Overheid naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) afgelopen dinsdag.

Onderscheid gerechtvaardigd
Door verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 in 2013, kampen zo’n 17,5 duizend defensiemedewerkers met een wachtgelduitkering met een AOW-gat. Zij kregen hiervoor een compensatie ter hoogte van een bruto AOW-uitkering. Hierop oordeelde de CRvB dat dit onvoldoende was en dat de minister onderscheid maakt naar leeftijd, omdat wachtgelders jonger dan 65 jaar nog wel een wachtgelduitkering krijgen en wachtgelders ouder dan 65 jaar niet meer. In december kwam de minister met een verbeterde compensatieregeling bestaande uit een netto AOW-uitkering, compensatie voor het vervroegd naar voren halen van het pensioen dat na 2014 is opgebouwd en het waar nodig verstrekken van een aanvulling tot 90% van wat men zou hebben gehad als de AOW-leeftijd niet zou zijn verhoogd. Met de aangepaste regeling is de Raad van oordeel dat het onderscheid kan worden gerechtvaardigd.

De Raad geeft aan dat gedurende het AOW-gat nog wel sprake is van een netto inkomensval (maximaal 10% van de gerechtvaardigde aanspraak), maar dat deze terugval beperkt is. Ook vanaf de AOW-leeftijd is er sprake van een netto inkomensverlies, maar deze is beperkt van 1 tot enkele procenten. Volgens de Raad mag de minister, gezien het geringe verlies aan inkomsten, verwachten dat de wachtgelders hun pensioen naar voren halen en daarmee dus laten ingaan op 65-jarige leeftijd.

De bonden hadden gehoopt de Raad ervan te kunnen overtuigen dat de inkomensval, zowel gedurende het AOW-gat als na de AOW-leeftijd, nog excessief was. Ze zijn dan ook teleurgesteld met deze definitieve uitspraak waarmee de verbeterde compensatieregeling de definitieve regeling is.

Zie ook:
Extra compensatie voor AOW-gat Defensie
AOW-gat militairen half gedicht
Hennis: AOW-gat betalen uit arbeidsvoorwaarden
AOW-gat militairen onwettig
Kamer wil hoorzitting AOW-gat Defensie

Door: Redactie Ambtenarensalaris