Nieuwe gemeente cao definitief?

28 september 2017 – Gemeenten en vakbondsleden konden tot en met gister reageren op het akkoord voor een nieuwe gemeente cao. Als alles er goed uitziet, kan er snel gestart worden met het uitwerken van de cao-tekst.

Begin juli bereikten de bonden een principeakkoord met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een nieuwe cao met een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.

Onderdeel van het akkoord betreft onder andere een stapsgewijze salarisverhoging van in totaal 3,25 procent, onder andere door verhoging van het Individueel Keuzebudget (IKB).

Andere belangrijke onderwerpen zijn het inperken van payrolling en verder inzet van het generatiepact.

Door: Redactie Ambtenarensalaris