3,25 procent loonsverhoging in nieuwe gemeente cao

4 juli 2017 – De nieuwe cao gemeenten is een feit. Belangrijk resultaat is een loonsverhoging van in totaal 3,25 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over gelijk loon voor gelijk werk, banen voor jongeren en loopbaanontwikkeling. Dat meldt vakbond FNV.

De vakbonden bereikten afgelopen nacht een principeakkoord met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat ging niet zonder slag of stoot. Bert de Haas, FNV-bestuurder: “De gesprekken gingen zo moeizaam, ik dacht eigenlijk dat het voor de zomer niet meer zou lukken.”

Salaris
Begin dit jaar kregen gemeenteambtenaren er 0,4 procent bij. In augustus volgt een structurele loonsverhoging van 1 procent en in januari 2018 komt er nog eens 1,5 procent bij. Ook wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) twee keer verhoogd: in december met 0,5 procent en per 1 juli 2018 met 0,25 procent. In totaal gaat het om een structurele verhoging van 3,25 procent over 20 maanden.

Payrolling wordt minder aantrekkelijk
FNV is vooral blij dat het eindelijk gelukt is om een afspraak te maken die het voor werkgevers minder aantrekkelijk maakt om mensen op payrollbasis in te huren. Kern van de afspraak is dat deze medewerkers minimaal dezelfde beloning krijgen als medewerkers in vaste dienst. Inclusief de bijdrage voor sociale zekerheid en pensioenopbouw. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Bovendien moet structureel werk in een vaste aanstelling worden verricht. ”Mensen in vaste dienst krijgen voortaan hetzelfde loon als mensen die op payrollbasis werken. Maar voor payrollers moeten de bedrijven nog een toeslag betalen, daarom wordt het aantrekkelijker ze in dienst te nemen”, legt De Haas uit.

Generatiepact
Door verdere inzet van het generatiepact is afgesproken dat dit jaar en komend jaar nog eens 2000 jongeren aan het werk kunnen bij een gemeente. Ook maakt het generatiepact duurzaam werken voor oudere medewerkers mogelijk. Om de ontwikkeling van medewerkers en hun loopbaankansen te vergroten, wordt een pilot gedaan met leerambassadeurs.

Naast de 160 duizend gemeenteambtenaren, is de gemeente cao ook van toepassing op medewerkers van Veiligheidsregio’s, samenwerkingsverbanden, GGD’s en medewerkers van andere organisaties die aangesloten zijn bij de cao gemeenten.

Van akkoord naar cao
Gemeenten en vakbondsleden kunnen tot en met 27 september op het akkoord reageren. Als zij ermee instemmen, wordt het akkoord omgezet in een cao-tekst.

De nieuwe cao loopt met terugwerkende kracht van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.

Door: Redactie Ambtenarensalaris