Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Hoeveel is het IKB bij gemeenten?

Gemeenteambtenaren kunnen sinds 2017 gebruikmaken van het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit budget voor arbeidsvoorwaarden bedraagt voor gemeenten 17,05% van het brutosalaris. Het IKB wordt maandelijks opgebouwd en kan vrij besteed worden aan vastgestelde doelen.

Het IKB geeft medewerkers meer keuzevrijheid en zeggenschap over hun arbeidsvoorwaarden. Zij kunnen met het IKB keuzes maken die passen bij hun levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Opbouw IKB gemeenten

Het IKB gemeenten bedraagt in totaal 17,05% van het brutosalaris. Dit percentage is opgebouwd uit:

  • 8% vakantietoeslag
  • 6,75% eindejaarsuitkering
  • 1,5% levensloopbijdrage
  • 0,8% bovenwettelijke verlofuren

Bestedingsdoelen IKB gemeenten

Het IKB wordt maandelijks opgebouwd en kan ook maandelijks worden besteed aan IKB-doelen. Zo kunt u er, bij een fulltime dienstverband, jaarlijks maximaal 144 bovenwettelijke vakantie-uren van kopen. U kunt het IKB ook laten uitbetalen of gebruiken voor bijvoorbeeld een opleiding die niet door de werkgever wordt vergoed. Daarnaast kan de werkgever extra bestedingsdoelen toevoegen zoals een extra vergoeding voor woon-werkverkeer, een fiets of vakbondscontributie. IKB dat u niet gebruikt, kan op een later moment in het kalenderjaar alsnog worden besteed. IKB dat aan het einde van het jaar niet is gebruikt, wordt uitbetaald met het salaris van december. U kunt geen IKB meenemen naar het volgende kalenderjaar. In het nieuwe kalenderjaar bouwt u weer nieuw IKB op.

U vindt de volledige IKB-regeling voor gemeenten in hoofdstuk 4 van de cao gemeenten.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris