Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat betekent IKB?

IKB is de afkorting van Individueel Keuze Budget. Dit budget is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en bestaat meestal uit vakantietoeslag (VT), eindejaarsuitkering (EJU), levenslooptoelage (LLT) en bovenwettelijk verlof. Het IKB is momenteel van toepassing bij de waterschappen (sinds 2011), provincies (2015), in de welzijnssector (2016), bij gemeenten (2017) en de rijksoverheid (2020). Meer info over het IKB per sector, vindt u in de betreffende cao. Voor medewerkers in de welzijnssector komt het budget neer op ongeveer 18 procent van het salaris. Gemeentemedewerkers en rijksambtenaren hebben een IKB-budget van ca. 16,3 procent.

IKB-doelen
De medewerker kan het IKB maandelijks naar eigen behoefte inzetten, bijvoorbeeld voor meer verlof of meer salaris. Ook een opleiding, fiets of vakbondscontributie zijn voorbeelden van IKB-doelen. Daarnaast kunnen lokale arbeidsvoorwaarden aan het budget worden toegevoegd.

Met het IKB hebben medewerkers meer keuzevrijheid over de inhoud van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Ze kunnen hierdoor keuzes maken die beter aansluiten bij hun werk- en privésituatie. Dit geeft meer flexibiliteit en past binnen een moderne cao.

Opbouw en gebruik IKB
Het IKB wordt per maand opgebouwd en kan pas vanaf dan worden opgenomen. Het IKB vooruit gebruiken is dus niet mogelijk. Als de medewerker een of meer maanden geen keuze maakt, wordt het geld gereserveerd. De medewerker kan gedurende het hele jaar bepalen waar hij of zij het budget aan besteedt. Het opgebouwde IKB-budget kan worden uitgekeerd in geld, omgezet in vakantie-uren of op een later moment in het jaar worden uitbetaald. Budget dat in een bepaald jaar niet besteed is, wordt in december uitbetaald. Meenemen naar een nieuw jaar kan dus niet.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50502 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris