Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Hoeveel is het IKB bij de Rijksoverheid?

Werkt u bij de Rijksoverheid, dan kunt u sinds 2020 gebruikmaken van het Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB bestaat uit tijd en geld en bedraagt 16,37% van het brutosalaris.

Het IKB voor rijksambtenaren is opgebouwd uit:

  • 8% vakantie-uitkering
  • 8,3% eindejaarsuitkering
  • 0,07% voor de vervallen mobiliteitstoeslag en telewerkvergoeding

IKB-uren

Naast uw wettelijke vakantie-uren krijgt u jaarlijks een budget aan IKB-uren. Dit zijn de voormalige bovenwettelijke vakantie-uren. Vanaf 1 januari 2023 ontvangt u bij een volledig dienstverband  jaarlijks 64 IKB-uren, ongeacht uw leeftijd. Was u voor 1 september 2022 in dienst en op 31 december 2022 40 jaar of ouder, dan ontvangt u extra IKB-uren bovenop de standaard 64 IKB-uren vanwege hervorming van de verlofregelingen per 1 januari 2023 (zie hieronder bij Extra IKB-uren bij overgangsrecht hervorming verlofregelingen). U kunt uw IKB-uren opnemen als verlof, laten uitbetalen of toevoegen aan uw IKB-spaarverlof. IKB-uren die u aan het eind van het jaar niet heeft opgenomen of laten uitbetalen, worden eind december aan uw IKB-spaarverlof toegevoegd. Voor het laten uitbetalen van IKB-uren geldt per 1 januari 2023 een maximum van 32 uur, tenzij u onder een van de overgangsbepalingen uit paragraaf 25.4 (hervorming verlofregelingen) van de cao Rijk 2022 – 2024 valt (zie hieronder bij Extra IKB-uren bij overgangsrecht hervorming verlofregelingen).

Besteding IKB-budget

U kunt het IKB-budget laten uitbetalen, maximaal 187 extra IKB-uren kopen bij een voltijd dienstverband of het budget besteden aan een fiscaalvriendelijk doel zoals een fiets, bedrijfsfitness, studie of als aanvulling op uw vergoeding voor woon-werkverkeer. Koopt u extra IKB-uren, dan worden u de uren die u hiervan aan het eind van het jaar niet hebt opgenomen of laten uitbetalen, toegevoegd aan uw IKB-spaarverlof.

De volledige uitleg van het IKB voor rijksambtenaren, vindt u in hoofdstuk 9 van de cao Rijk. De situatie per 1 januari 2023 staat in paragraaf 9.1.

Compensatie- en overwerkuren naar IKB

Vanaf 2023 worden de compensatie- of overwerkuren die een rijksambtenaar aan het eind van het jaar over heeft, toegevoegd aan het IKB-spaarverlof. Hiervoor geldt een maximum van 36 compensatie- en 36 overwerkuren. Dit hebben bonden en werkgevers eind 2022 afgesproken op basis van het cao-akkoord.

Extra IKB-uren bij overgangsrecht hervorming verlofregelingen (gebruik nieuwe verlofregeling)

Was u voor 1 september 2022 in dienst van de rijksoverheid en op 31 december 2022 40 jaar of ouder, dan ontvangt u afhankelijk van uw leeftijd extra IKB-uren bovenop de standaard 64 IKB-uren als u gebruikmaakt van de nieuwe verlofregeling zoals vastgelegd in paragraaf 9.1 van de cao Rijk 2022 – 2024.

Geboren in de periode 1956 tot en met 1965

U krijgt ieder jaar tot u de AOW-leeftijd bereikt 70 extra IKB-uren, dus in totaal ieder jaar 134 IKB-uren. Hiervan kunt u jaarlijks maximaal 102 IKB-uren laten uitbetalen.

Geboren in de periode 1966 tot en met 1972

U krijgt ieder jaar tot u de AOW-leeftijd bereikt 50 extra IKB-uren, dus in totaal ieder jaar 114 IKB-uren. Hiervan kunt u jaarlijks maximaal 82 IKB-uren laten uitbetalen.

Geboren in de periode 1973 tot en met 1977

U krijgt ieder jaar tot u de AOW-leeftijd bereikt 30 extra IKB-uren, dus in totaal ieder jaar 94 IKB-uren. Hiervan kunt u jaarlijks maximaal 62 IKB-uren laten uitbetalen.

Geboren in de periode 1978 tot en met 1982

U krijgt ieder jaar tot u de AOW-leeftijd bereikt 15 extra IKB-uren, dus in totaal ieder jaar 79 IKB-uren. Hiervan kunt u jaarlijks maximaal 47 IKB-uren laten uitbetalen.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris