Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Wat is bovenwettelijk verlof?

Iedere werknemer heeft recht op een minimaal aantal vakantiedagen. Dat valt onder het zogenaamde wettelijk verlof. Naast wettelijk verlof, kunnen werkgevers extra vakantiedagen aanbieden. Dit noemen we bovenwettelijk verlof. Het aantal bovenwettelijke vakantie-uren verschilt per branche of bedrijf en is afhankelijk van de afspraken in uw cao of werkgeversreglement.

Vervaltermijn bovenwettelijk verlof

U heeft vijf jaar de tijd om uw bovenwettelijk verlof op te nemen. Daarna vervallen deze dagen. Voor wettelijke vakantiedagen geldt een beperktere geldigheid. Daarom maakt u deze dagen eerst op.

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris