Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is bovenwettelijk verlof?

Iedere werknemer heeft recht op een minimaal aantal vakantiedagen. Dat valt onder het zogenaamde wettelijk verlof. Naast wettelijk verlof, kunnen werkgevers extra vakantiedagen aanbieden. Dit is bovenwettelijk verlof. Het aantal verschilt per branche of bedrijf en is afhankelijk van de afspraken in uw cao of werkgeversreglement.

Vervaltermijn
U heeft vijf jaar de tijd om uw bovenwettelijk verlof op te nemen. Daarna vervallen deze dagen.