Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat zijn wettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen waar u als werknemer volgens de wet minimaal recht op heeft. Het aantal wettelijke vakantiedagen bedraagt jaarlijks minimaal vier keer het aantal uren dat u per week werkt. Dit betekent dat u recht heeft op minimaal vier weken vakantie per jaar. Deze vakantieuren worden door uw werkgever betaald.

Werkt u 25 uur per week, dan krijgt u minimaal 100 vakantieuren, wat neerkomt op 12,5 vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband van 40 uur, heeft u recht op 160 wettelijke vakantieuren / 20 vakantiedagen.

Beperkte geldigheid wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen hebben een beperkte geldigheid. U moet deze uren volgens de wet opnemen binnen 6 maanden na het jaar waarin u ze heeft opgebouwd. Daarna komen ze te vervallen. Was u niet in staat om vakantie op te nemen, dan kunt u deze termijn in overleg met uw werkgever verlengen. In uw cao kan een langere termijn zijn afgesproken voor het opnemen van uw wettelijke vakantiedagen. In dat geval geldt deze termijn in plaats van de wettelijke periode.

Naast het aantal wettelijke vakantiedagen, kan uw werkgever u meer vakantiedagen geven. Dit zijn bovenwettelijke vakantiedagen. De afspraken hierover staan in uw cao of werknemersreglement. Omdat bovenwettelijke vakantiedagen langer geldig zijn, maakt u altijd eerst uw wettelijke vakantiedagen op.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris