Blijf nu op de hoogte

48840 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Wat zijn wettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen waar u als werknemer volgens de wet minimaal recht op heeft. Het aantal wettelijke vakantiedagen bedraagt jaarlijks minimaal vier keer het aantal uren dat u per week werkt. Dit betekent dat u recht heeft op minimaal vier weken vakantie per jaar. Deze vakantieuren worden door uw werkgever betaald.

Werkt u 25 uur per week, dan krijgt u minimaal 100 vakantieuren, wat neerkomt op 12,5 vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband van 40 uur, heeft u recht op 160 wettelijke vakantieuren / 20 vakantiedagen.

Beperkte geldigheid
Wettelijke vakantiedagen hebben een beperkte geldigheid. U moet deze uren opnemen binnen 6 maanden na het jaar waarin u ze heeft opgebouwd. Daarna komen ze te vervallen. Was u niet in staat om vakantie op te nemen, dan kunt u deze termijn in overleg met uw werkgever verlengen.

Naast het aantal wettelijke vakantiedagen, kan uw werkgever u meer vakantiedagen geven. Dit zijn bovenwettelijke vakantiedagen. De afspraken hierover staan in uw cao of werknemersreglement. Omdat bovenwettelijke vakantiedagen langer geldig zijn, maakt u altijd eerste uw wettelijke vakantiedagen op.