Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Wat is de PAS-regeling / seniorenregeling?

PAS is de afkorting van Partiële Arbeidsparticipatie Senioren. Zoals de naam aangeeft, kunnen rijksambtenaren vanaf 58 jaar hun werktijd verkorten als zij gebruikmaken van de PAS-regeling.

Voorwaarden voor deelname

Om deel te kunnen nemen aan de PAS-regeling bent u minimaal 58 jaar, minimaal 5 jaar onafgebroken rijksambtenaar, werkt u niet meer dan 36 uur per week en heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

PAS-verlof en PAS-aanvulling

Bij gebruik van de PAS-regeling vermindert uw aantal werkuren met 15,8 procent. Ook uw salaris daalt met 15,8 procent. Voor de uren dat u niet werkt, bent u met PAS-verlof en ontvangt u een PAS-aanvulling. Het bedrag dat u aan aanvulling ontvangt, is afhankelijk van de leeftijd waarop u voor het eerst gebruikmaakt van de PAS. De vermindering van het aantal werkuren met 15,8 procent is onafhankelijk van het aantal uren dat u voor de PAS werkte (maximaal 36 uur). Werkt u 36 uur, dan komt uw werkweek met de PAS uit op 30,31 uur  (36 min 15,8 procent). Bij een werkweek van 32 uur voor de PAS, gaat u naar 26,94 uur bij gebruik van de PAS (32 min 15,8 procent).

De PAS-regeling geldt bij een werkweek van maximaal 36 uur per week. Werkt u meer, dan moet u eerst uw werkweek terugbrengen naar 36 uur om van de PAS-regeling gebruik te kunnen maken.

Leeftijd PAS-deelnemer    Percentage van de PAS-aanvulling

58 jaar                                          10,8 procent

59-60 jaar                                    12,3 procent

61-62 jaar                                     13,8 procent

63 of ouder                                   14,8 procent

Hoe later u dus begint met de PAS, hoe minder hoe u dat voelt in uw portemonnee. Het percentage van de PAS-aanvulling wijzigt niet meer. Dat betekent dat als u tussentijds stopt en later weer begint met de PAS, het aanvullingspercentage blijft staan op het percentage bij de leeftijd waarop u voor het eerst met de PAS begon. Begint u op uw 59e, dan ontvangt u een aanvulling van 12,3 procent. Stopt u tussentijds en begint u op uw 63e weer, dan krijgt u opnieuw de 12,3 procent behorend bij 59-60 jaar en niet de 14,8 procent die geldt voor 63 jaar en ouder.

Verlaging bij neveninkomsten

Krijgt u tijdens uw PAS-deelname nieuwe inkomsten of had u voorafgaand aan uw deelname andere inkomsten die daarna omhoog zijn gegaan, dan daalt de PAS-aanvulling. Dit geldt niet als u de inkomsten al had voordat u aan de PAS ging deelnemen en kunt aantonen dat de verhoging niet is veroorzaakt doordat u meer bent gaan werken. Een eventuele verlaging is net zo hoog als het bedrag van uw nieuwe inkomsten, tot maximaal uw PAS-aanvulling.

De reden van de verlaging van uw PAS-aanvulling is dat de PAS-regeling bedoeld is om minder te kunnen werken. Gaat u vervolgens op de vrijgekomen uren weer werken, dan gebruikt u de PAS-regeling waar het niet voor bedoeld is.

Gevolgen PAS

Pensioen, eindejaarsuitkering en vakantie

De PAS heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw en wettelijke vakantieuren. Bij gebruik van de PAS blijft uw arbeidsduur formeel gelijk. Daarom blijft voor uw pensioenopbouw het pensioengevend inkomen zonder de verandering door uw deelname aan de PAS-regeling gelden. Ook heeft de PAS-regeling geen invloed op uw eindejaarsuitkering, een eventuele werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

IKB en meer uren werken

Door deelname aan de PAS verandert uw IKB-budget niet. Wel wijzigt het aantal IKB-uren. Uw IKB-uren worden verminderd naar evenredigheid van de daling van uw werkuren. U krijgt voortaan jaarlijks 18,2 IKB-uren en ontvangt niet langer de leeftijdsafhankelijke IKB-uren. U kunt daarnaast maximaal 157 extra IKB-uren kopen en maximaal 1516 uur IKB-spaarverlof  sparen (in plaats van 1800 uur). Neemt u IKB-spaarverlof op tijdens uw deelname aan de PAS, dan stopt uw PAS-deelname als u daardoor minder dan 50 procent van uw oorspronkelijke arbeidsduur werkt.

U mag bij gebruik van de PAS niet meer uren werken bij een gelijkblijvende arbeidsduur.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

De tijd die u niet werkt vanwege de PAS-regeling, telt niet als werktijd en ook niet als verlof. Bent u ziek op een PAS-dag, kunt u deze uren niet op een later moment opnemen. U bent dan namelijk ziek op een dag waarop u niet hoefde te werken. Bij langdurige ziekte geldt na het eerste ziektejaar dat de PAS-inhouding wordt teruggebracht naar 70 procent op het moment dat u ook niet meer dan 70 procent van uw inkomen ontvangt.

Bron: P-Direkt

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris