Blijf nu op de hoogte

47836 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Wat is de PAS-regeling / seniorenregeling?

Rijksambtenaren kunnen vanaf 57 jaar gebruikmaken van de Partiële Arbeidsparticipatie Senioren Regeling (PAS-regeling) als zij 5 jaar onafgebroken rijksambtenaar zijn.

Tegen inlevering van salaris en vakantieuren, wordt het aantal wekelijkse werkuren verminderd met 15,8 procent. Formeel blijft de arbeidsduur gelijk. Ook parttimers kunnen aan de regeling deelnemen.

Salarisinhouding
De inhouding op uw salaris bij gebruik van de PAS, is afhankelijk van uw leeftijd.

Leeftijd PAS-deelnemer    Percentage van de PAS-inhouding

57-58 jaar                                     5 procent

59-60 jaar                                    3,5 procent

61-62 jaar                                     2 procent

63 of ouder                                   1 procent

Hoe later u dus begint met de PAS, hoe minder hoe u dat voelt in uw portemonnee. Daar staat wel tegenover dat het percentage niet meer wijzigt als u tussentijds stopt en later weer begint met de PAS. Het inhoudingspercentage is gebaseerd op de leeftijd waarop voor het eerst met de PAS begon. Begint u op uw 59e, dan geldt een inhouding van 3,5 procent. Stopt u tussentijds en begint u op uw 62e weer, dan wordt opnieuw de 3,5 procent behorend bij 59-60 jaar ingehouden en niet de 2 procent die geldt voor 61-62 jaar.

Aanpassing werkuren
Wanneer u gebruikmaakt van de PAS, vermindert uw aantal werkuren met 15,8 procent. Dit is onafhankelijk van het aantal uren dat u voor de PAS werkte (maximaal 36 uur). Werkt u 36 uur, dan komt uw werkweek met de PAS uit op 30,31 uur  (36 min 15,8 procent). Bij een werkweek van 32 uur voor de PAS, gaat u naar 26,94 uur bij gebruik van de PAS (32 min 15,8 procent).

De PAS-regeling geldt bij een werkweek van maximaal 36 uur per week. Werkt u meer, dan moet u eerst uw werkweek terugbrengen naar 36 uur om van de PAS-regeling gebruik te kunnen maken.

Gevolgen vakantieuren
Net als uw werkuren, gaan bij de PAS ook uw vakantieuren met 15,8 procent omlaag. Dit geldt zowel voor de wettelijke als bovenwettelijke vakantieuren. Deelnemers aan de PAS krijgen geen extra bovenwettelijke vakantieuren meer!

Pensioen, vakantie- en eindejaarsuitkering
Omdat uw arbeidsduur formeel op het niveau van voor de PAS blijft, heeft de PAS geen invloed op de hoogte van uw uitkeringen en pensioen.

Nog geen 58 en vanaf 2018 met PAS? Minder pensioen!
Door wettelijke wijzigingen, kan de PAS sinds 2018 wel gevolgen hebben voor uw pensioen! Bent u op of na 1 januari 2018 met de PAS-regeling begonnen en was u op dat moment nog geen 58, dan bouwt u minder pensioen op! De PAS is namelijk gebaseerd op de pensioenrichtleeftijd. Deze leeftijd is per 1 januari 2018 omhooggegaan van 67 naar 68 jaar. Fiscaal gezien mag u alleen pensioen opbouwen over de PAS-inhouding als u binnen 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd minder gaat werken. U bouwt dan pensioen op over het volledige inkomen dat u voor de PAS verdiende. Met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar betekent dat dat u vanaf uw 57e minder kunt gaan werken zonder gevolgen voor uw pensioen. Door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68, schuift ook de 10 jaar grens op naar 58. Daarom bouwt u jaarlijks 5 procent minder pensioen op als u op of na 1 januari 2018 begint met de PAS en dan nog geen 58 bent. Deze 5 procent is gebaseerd op een fulltime dienstverband.

Bron: P-Direkt