Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat betekent IP op mijn loonstrook?

IP is de afkorting van invaliditeitspensioen. Via uw pensioenfonds bouwt u standaard invaliditeitspensioen op. Uw werkgever houdt hiervoor (verplicht) de premie in op uw salaris.

Met het vervangen van de WAO door de WIA is de naam invaliditeitspensioen aangepast naar arbeidsongeschiktheidspensioen. Ondanks het vervallen van de term invaliditeitspensioen, kan de afkorting IP nog wel voorkomen op uw loonstrook. De premie die u voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen betaalt, wordt op uw salarisstrook vermeld als ‘Premie IP’ of ‘Premie AOP/AP’.