Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is arbeidsongeschiktheidspensioen?

Arbeidsongeschiktheidspensioen (AP of AOP) of invaliditeitspensioen (IP) is een uitkering die u ontvangt als u door ziekte niet of minder kunt werken. Dit is een aanvulling op de WAO- of WIA-uitkering die u van de overheid ontvangt.

Via uw pensioenfonds bouwt u standaard arbeidsongeschiktheidspensioen op. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage, het salaris dat u ontving voor u arbeidsongeschikt werd, het UWV-dagloon en de soort WIA-uitkering die u ontvangt.

Een verdere inkomensaanvulling is mogelijk via het bovenwettelijk arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP-BW of AP-BW). De meeste werkgevers bieden deze mogelijkheid in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).