Blijf nu op de hoogte

47838 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Wat is arbeidsongeschiktheidspensioen?

Arbeidsongeschiktheidspensioen (AP of AOP) of invaliditeitspensioen (IP) is een uitkering die u ontvangt als u door ziekte niet of minder kunt werken. Dit is een aanvulling op de WAO- of WIA-uitkering die u van de overheid ontvangt.

Via uw pensioenfonds bouwt u standaard arbeidsongeschiktheidspensioen op. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage, het salaris dat u ontving voor u arbeidsongeschikt werd, het UWV-dagloon en de soort WIA-uitkering die u ontvangt.

Een verdere inkomensaanvulling is mogelijk via het bovenwettelijk arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP-BW of AP-BW). De meeste werkgevers bieden deze mogelijkheid in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).