Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is een WIA-uitkering?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Dit is de uitkering die u krijgt als u door ziekte niet of minder kunt werken.

De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.