Wat is algemene heffingskorting?

De algemene heffingskorting is een korting op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en onderdeel van de loonheffingskorting. U betaalt hierdoor minder belasting en premies.

Algemene heffingskorting in 2019 
Het bedrag dat u aan algemene heffingskorting ontvangt hangt af van uw leeftijd, de hoogte van uw inkomen en of u het hele jaar in Nederland heeft gewoond. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de korting. Bereikt u in 2019 nog niet de AOW-leeftijd, dan bedraagt de algemene heffingskorting dit jaar maximaal € 2.477 (€2.265 in 2018). Vanaf een inkomen van meer dan € 20.384 (€ 20.142 in 2018) wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Vanaf een belastbaar loon van meer dan € 68.507 (gelijk aan 2018) vervalt de algemene heffingskorting.