Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is loonheffingskorting (LH-korting)?

Bent u in loondienst of krijgt u een uitkering? Dan houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie rekening met de onderstaande heffingskortingen. Deze heffingskortingen vormen samen de loonheffingskorting. Een heffingskorting houdt in dat u recht heeft op een korting op het in te houden bedrag aan loonheffing. De loonheffingskorting bestaat uit: