Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is de werkbonus?

De werkbonus is als heffingskorting onderdeel van de loonheffingskorting en afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Om in aanmerking te komen voor de werkbonus, moet u op 1 januari 2017 63 jaar zijn (geboren in 1953) en heeft u in 2017 een inkomen van meer dan €17.327 en niet meer dan €33.694. De werkbonus bedraagt maximaal €1.119.

De werkbonus is in 2015 komen te vervallen. Iedereen die op 1 januari 2015 tussen de 61 jaar en 64 jaar was en voldoet aan de inkomstenvoorwaarden, heeft recht op de werkbonus. De maximale werkbonus van €1.119 wordt bereikt bij een inkomen van 100% van het wettelijk minimumloon. Bij een inkomen boven de 120% van het wettelijk minimumloon gaat de werkbonus naar beneden. Verdient u meer dan 175% van het wettelijk minimumloon, dan is de werkbonus nihil.

Omdat er sinds 2015 geen nieuwe gevallen meer bijkomen, is de werkbonus in 2018 volledig afgeschaft.