Wat is de werkbonus?

De werkbonus is als heffingskorting onderdeel van de loonheffingskorting en afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Om in aanmerking te komen voor de werkbonus, moet u op 1 januari 2017 63 jaar zijn (geboren in 1953) en heeft u in 2017 een inkomen van meer dan €17.327 en niet meer dan €33.694. De werkbonus bedraagt maximaal €1.119.

De werkbonus is in 2015 komen te vervallen. Iedereen die op 1 januari 2015 tussen de 61 jaar en 64 jaar was en voldoet aan de inkomstenvoorwaarden, heeft recht op de werkbonus. De maximale werkbonus van €1.119 wordt bereikt bij een inkomen van 100% van het wettelijk minimumloon. Bij een inkomen boven de 120% van het wettelijk minimumloon gaat de werkbonus naar beneden. Verdient u meer dan 175% van het wettelijk minimumloon, dan is de werkbonus nihil.

Omdat er sinds 2015 geen nieuwe gevallen meer bijkomen, is de werkbonus in 2018 volledig afgeschaft.