Wat is levensloopverlofkorting?

De levensloopverlofkorting is een heffingskorting en onderdeel van de loonheffingskorting. Met de levensloopregeling kon u tot 2012 sparen voor verlof. Heeft u hieraan deelgenomen en neemt u daar geld van op voor onbetaald verlof of koopt u (een deel van) uw levenslooptegoed af? Dan heeft u recht op de levensloopverlofkorting.

De levensloopverlofkorting bedraagt in 2019 maximaal €215 (€ 212 in 2018) per jaar dat u hebt gespaard voor de levensloopregeling in de periode 2006 tot en met 2011. De jaren die u na 2011 nog spaart voor de levensloopregeling, tellen niet meer mee voor de berekening van de levensloopverlofkorting. De korting is nooit hoger dan het bedrag dat u opneemt van de spaarrekening voor de levensloopregeling.