Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is levensloopverlofkorting?

De levensloopverlofkorting is een heffingskorting en onderdeel van de loonheffingskorting. Met de levensloopregeling kon u tot 2012 sparen voor verlof. Heeft u hieraan deelgenomen en neemt u daar geld van op voor onbetaald verlof of koopt u (een deel van) uw levenslooptegoed af? Dan heeft u recht op de levensloopverlofkorting.

De levensloopverlofkorting bedraagt in 2019 maximaal €215 (€ 212 in 2018) per jaar dat u hebt gespaard voor de levensloopregeling in de periode 2006 tot en met 2011. De jaren die u na 2011 nog spaart voor de levensloopregeling, tellen niet meer mee voor de berekening van de levensloopverlofkorting. De korting is nooit hoger dan het bedrag dat u opneemt van de spaarrekening voor de levensloopregeling.