Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is premie volksverzekeringen?

Volksverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die u verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom, overlijden, bijzondere ziektekosten of kinderen. De volksverzekeringen bestaan uit:

Uw werkgever houdt de premie volksverzekeringen in op uw loon via de loonheffing en betaalt deze aan de Belastingdienst.