Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is premie Whk?

Whk is de afkorting van Werkhervattingskas. De Whk is op 1 januari 2007 ingevoerd en bestaat uit de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Iedere werkgever is standaard verplicht verzekerd voor de Whk via het UWV, maar voor (een deel van) de Whk is het ook mogelijk om eigenrisicodrager te worden. Afhankelijk van de grootte van de organisatie betaalt de werkgever via de premies werknemersverzekeringen een individuele premie, sectorpremie of een combinatie van deze twee. Sinds 1 januari 2014 betaalt elke werkgever drie gedifferentieerde premiedelen voor de financiering van de Werkhervattingskas:

  1. WGA-vast voor uitkeringen aan vaste werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn
  2. WGA-flex voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn
  3. ZW-flex voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste twee ziektejaren