Blijf nu op de hoogte

47838 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Ik werk bij het waterschap. Ben ik vrij op 5 mei?

Volgens artikel 4.3.3. van de cao Werken voor waterschappen zijn waterschapsambtenaren op feestdagen vrij met behoud van salaris. Het gaat daarbij om de feestdagen die genoemd worden in artikel 1.9. van de cao. 5 mei wordt in het betreffende artikel niet genoemd. Deze dag geldt daarom niet als feestdag, ook niet in een lustrumjaar.

Waterschapsambtenaren kunnen wel vrij nemen op Bevrijdingsdag. Hiervoor moeten ze dan een vakantiedag opnemen.

UPDATE: in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao waterschappen voor 2021 is afgesproken dat 5 mei in lustrumjaren als feestdag wordt aangemerkt. Dat betekent dat in 2025 een vrije dag met behoud van salaris.