Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Ik werk bij het waterschap. Ben ik vrij op 5 mei?

Volgens artikel 4.3.3. van de cao Werken voor waterschappen zijn waterschapsambtenaren op feestdagen vrij met behoud van salaris. Het gaat daarbij om de feestdagen die genoemd worden in artikel 1.9. van de cao. Sinds de cao van 2021 wordt 5 mei ook in het betreffende artikel genoemd. Daarbij geldt 5 mei eens in de vijf jaar als feestdag, geteld vanaf 2020.

Waterschapsambtenaren zijn daarom in 2025 voor het eerst vrij op 5 mei met behoud van hun salaris. In de overige jaren kunnen zij in overleg met de werkgever wel een vakantiedag opnemen op 5 mei.

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris