Waterschap

Gratis salarisupdates ontvangen?

25334 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Als Waterschapsambtenaar bent u werkzaam voor een van de 24 waterschappen of Hoogheemraadschappen en valt u onder de cao voor Waterschappen.

Gratis salarisupdates ontvangen?

25334 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

Op 2 april 2015 hebben de waterschappen en vakbonden een principeakkoord afgesloten voor de cao waterschappen 2014 – 2016. Er is nog geen nieuwe cao.

Akkoord CAO Waterschappen 2014-2016

Naast de cao waterschappen 2014-2016 bestaan de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW). De SAW is de neerslag van afspraken die in het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen (LAWA) zijn gemaakt. De SAW bestaat uit drie delen. Deel 1 betreft de regelingen die voor de waterschappen bindend zijn. Deel 2 bevat de niet-bindende modelregelingen. In deel 3 staan de passages rond het overgangsrecht.

SAW Deel 1: bindende regelingen

SAW Deel 2: basisregelingen

SAW Deel 3: overgangsrecht