Blijf nu op de hoogte

47841 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Waterschappen

Als Waterschapsambtenaar bent u werkzaam voor een van de 24 waterschappen of Hoogheemraadschappen en valt u onder de cao voor Waterschappen. Sinds 1 januari 2020 vallen waterschapsambtenaren onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en is een genormaliseerde cao van toepassing.

Gratis salarisupdates ontvangen?

47841 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

Onderhandelaarsakkoord CAO Werken voor waterschappen 2021

CAO Waterschappen voor waterschappen 2020

Naast de cao waterschappen bestaan de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW). De SAW is de neerslag van afspraken die in het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen (LAWA) zijn gemaakt. Deel 3 van de SAW bevat het overgangsrecht. Hierin is bepaald dat bepaalde regelingen, zoals de seniorenregeling, blijven gelden voor een deel van de werknemers.

Dit overgangsrecht SAW deel 3 geldt ook onder de Wnra.