Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Waterschappen

Als Waterschapsambtenaar bent u werkzaam voor een van de 24 waterschappen of Hoogheemraadschappen en valt u onder de cao voor Waterschappen. Sinds 1 januari 2020 vallen waterschapsambtenaren onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en is een genormaliseerde cao van toepassing.

CAO

Onderhandelaarsakkoord CAO Werken voor waterschappen 2021

CAO Waterschappen voor waterschappen 2020

Naast de cao waterschappen bestaan de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW). De SAW is de neerslag van afspraken die in het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen (LAWA) zijn gemaakt. Deel 3 van de SAW bevat het overgangsrecht. Hierin is bepaald dat bepaalde regelingen, zoals de seniorenregeling, blijven gelden voor een deel van de werknemers.

Dit overgangsrecht SAW deel 3 geldt ook onder de Wnra.

Als eerste op de hoogte

48346 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2021 Ambtenarensalaris