Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Waterschap

Als Waterschapsambtenaar bent u werkzaam voor een van de 24 waterschappen of Hoogheemraadschappen en valt u onder de cao voor Waterschappen.

Gratis salarisupdates ontvangen?

48138 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

Eind juni 2018 hebben de waterschappen en vakbonden een cao-akkoord bereikt voor de cao waterschappen 2017 – 2019.

Onderhandelaarsresultaat CAO Waterschappen 2017 – 2019

Naast de cao waterschappen bestaan de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW). De SAW is de neerslag van afspraken die in het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen (LAWA) zijn gemaakt. De SAW bestaat uit drie delen. Deel 1 betreft de regelingen die voor de waterschappen bindend zijn. Deel 2 bevat de niet-bindende modelregelingen. In deel 3 staan de passages rond het overgangsrecht.

SAW Deel 1 2019: bindende regelingen
SAW Deel 2 2019: basisregelingen
SAW Deel 3 2019: overgangsrecht