Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Wat betekent CAR?

De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) vormde tot 2020 samen met de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) de CAR-UWO, de voormalige cao voor gemeenten. Door invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de CAR-UWO per 1 januari 2020 vervangen door de cao gemeenten.

De CAR bevatte alleen afspraken over de belangrijkste elementen van de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden. Alle gemeenten moesten zich aan deze afspraken houden, behalve de vier grote steden (Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam). Voor deze vier steden waren alleen de CAR-afspraken over de primaire loonontwikkeling, de arbeidsduur en de bovenwettelijke sociale zekerheid bindend. In de CAR waren onder andere de volgende arbeidsvoorwaarden vastgelegd:

 • aanstelling en arbeidsovereenkomst;
 • salarisontwikkelingen;
 • arbeidsduur en werktijden;
 • seniorenmaatregelen;
 • vakantie, vakantietoelage en verlof;
 • aanspraken bij ziekte;
 • ontslag;
 • uitkering functioneel leeftijdsontslag;
 • wachtgeld;
 • uitkeringsregeling ontslag;
 • suppletie.

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2021 Ambtenarensalaris