Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Wat is UWO?

Tot 1 januari 2020 vormde de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) samen met de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) de CAR-UWO, de voormalige cao voor gemeenten. Door invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de CAR-UWO per 1 januari 2020 vervangen door de cao gemeenten.

De UWO vormde op onderdelen een nadere uitwerking van de CAR en regelde daarnaast een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarmee regelde de UWO bijna de volledige rechtspositie van gemeenteambtenaren. In tegenstelling tot de CAR konden gemeenten in overleg met de vakbonden zelf bepalen of zij zich aan de UWO binden. Als zij daarvoor kozen was de UWO bindend en hoefden zij over minder onderwerpen lokaal overleg te voeren met de vakbonden. Gemeenten die de UWO niet volgden moesten zelf met de vakbonden overeenstemming bereiken over een nadere uitwerking van onderdelen van de CAR en over de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2021 Ambtenarensalaris