Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Wat is de bindingstoelage?

De bindingstoelage is een jaarlijkse toelage voor medewerkers in het (voortgezet) onderwijs. Deze toelage komt voort uit het Convenant Leerkracht uit 2008-2009 en is in het leven geroepen om medewerkers te behouden voor het onderwijs. Voor het primair onderwijs is de bindingstoelage per 1 september 2018 vervallen en verwerkt in de salarisschalen.

De bindingstoelage is bedoeld voor medewerkers die aan het maximum van hun salarisschaal zitten en voldoende functioneren. De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus vastgesteld en uitbetaald aan medewerkers die op 1 augustus in dienst zijn en voldoen aan de voorwaarden.

Bindingstoelage Primair Onderwijs vervallen
De bindingstoelage PO is in augustus 2018 voor de laatste keer uitbetaald en per 1 september 2018 verwerkt in de salarisschalen sinds 1 september 2018. De laatste bindingstoelage, uitbetaald in augustus 2018, bedroeg, bij een normbetrekking:
Leraar: €760,68
Directiefunctie: €232,90
Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €232,90

Voortgezet Onderwijs
De bindingstoelage VO bedraagt in 2020 bij een normbetrekking:
Leraar: €1.567,58
Directiefunctie: €260,03
Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €260,03
Team- of afdelingsleiders in schaal 12 (per 1 januari 2019): €1.567,58

De bindingstoelage voor leraren in het voortgezet onderwijs wordt uitgekeerd naar rato van de periode dat zij sinds september het voorgaande jaar in dienst waren. Bij ontslag voor 1 augustus, ontvangt de docent de bindingstoelage direct na het ontslag over de periode van september tot de datum van ontslag. Dit geldt alleen voor leraren die de bindingstoelage eerder hebben ontvangen. De docent die de toelage voor de eerste keer zou ontvangen en voor augustus wordt ontslagen, ontvangt geen toelage.

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris