Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is de bindingstoelage?

De bindingstoelage is een jaarlijkse toelage voor medewerkers in het onderwijs. Deze toelage komt voort uit het Convenant Leerkracht uit 2008-2009 en is in het leven geroepen om medewerkers te behouden voor het onderwijs.

De bindingstoelage is er voor medewerkers die aan het maximum van hun salarisschaal zitten en voldoende functioneren. De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus vastgesteld en uitbetaald, aan medewerkers die op 1 augustus in dienst zijn en voldoen aan de voorwaarden die in de betreffende onderwijs cao’s zijn opgenomen.

Bindingstoelage Primair Onderwijs vervallen
De bindingstoelage PO is in augustus 2018 voor de laatste keer uitbetaald en per 1 september 2018 verwerkt in de nieuwe salarisschalen per 1 september 2018. De bindingstoelage voor augustus 2018 bedroeg, bij een normbetrekking:
Leraar: €760,68
Directiefunctie: €232,90
Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €232,90

Voortgezet Onderwijs
De bindingstoelage VO bedraagt in 2019 bij een normbetrekking:
Leraar: €1.525,62
Directiefunctie: €253,08
Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €253,08
In de cao VO 2018 – 2019 is afgesproken dat per 1 januari 2019 aan team- of afdelingsleiders in schaal 12 een zelfde bindingstoelage als aan leraren wordt toegekend (€1.525,62).

De bindingstoelage voor leraren in het voortgezet onderwijs wordt uitgekeerd naar rato van de periode dat zij sinds september het voorgaande jaar in dienst waren. Bij ontslag voor 1 augustus, ontvangt de docent de bindingstoelage direct na het ontslag over de periode van september tot de datum van ontslag. Dit geldt alleen voor leraren die de bindingstoelage eerder hebben ontvangen. De docent die de toelage voor de eerste keer zou ontvangen en voor augustus wordt ontslagen, ontvangt geen toelage.