Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is de bindingstoelage?

De bindingstoelage is een jaarlijkse toelage voor medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs. Deze toelage komt voort uit het Convenant Leerkracht uit 2008-2009 en is in het leven geroepen om medewerkers te behouden voor het onderwijs.

In 2018 verviel de bindingstoelage voor het primair onderwijs en werd deze verwerkt in de salarisschalen. Met het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs in het voorjaar van 2022 is de bindingstoelage in het primair onderwijs teruggekeerd en gelijk aan de bindingstoelage in het voortgezet onderwijs.

De bindingstoelage is bedoeld voor medewerkers die aan het maximum van hun salarisschaal zitten en voldoende functioneren. De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus vastgesteld en uitbetaald aan medewerkers die op 1 augustus in dienst zijn en voldoen aan de voorwaarden.

Hoogte bindingstoelage
De bindingstoelage voor het PO VO bedraagt in 2023 bij een normbetrekking (op basis van de cao PO 2022 – 2023):

  • Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): € 263,94
  • Leraren: € 1.591,09
  • Directeuren in schaal D11 en D12: € 1.591,09
  • Directeuren in schaal D13 en hoger: € 263,94
  • Adjunct-directeuren in schaal A10, A11 en A12: € 1.591,09
  • Adjunct-directeuren in schaal A13 en hoger: € 263,94

De bindingstoelage VO bedraagt in 2023 bij een normbetrekking (op basis van de cao VO 2022 – 2023):

  • Leraar: €1.591,09
  • Directiefunctie: €263,94
  • Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €263,94
  • Onderwijskundig team- of afdelingsleiders tot en met schaal 12: €1.591,09

De bindingstoelage is een brutobedrag en wordt uitgekeerd naar rato van de periode dat de medewerker sinds september het voorgaande jaar in dienst was. Bij ontslag voor 1 augustus, ontvangt de medewerker de bindingstoelage direct na het ontslag over de periode van september tot de datum van ontslag. Dit geldt alleen voor medewerkers die de bindingstoelage eerder hebben ontvangen. De medewerker die de toelage voor de eerste keer zou ontvangen en voor augustus wordt ontslagen, ontvangt geen toelage.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris