Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Wat is de bindingstoelage?

De bindingstoelage is een jaarlijkse toelage voor medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs. Deze toelage komt voort uit het Convenant Leerkracht uit 2008-2009 en is in het leven geroepen om medewerkers te behouden voor het onderwijs.

In 2018 verviel de bindingstoelage voor het primair onderwijs en werd deze verwerkt in de salarisschalen. Met het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs in het voorjaar van 2022 is de bindingstoelage in het primair onderwijs teruggekeerd en gelijk aan de bindingstoelage in het voortgezet onderwijs.

De bindingstoelage is bedoeld voor medewerkers die aan het maximum van hun salarisschaal zitten en voldoende functioneren. De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus vastgesteld en uitbetaald aan medewerkers die op 1 augustus in dienst zijn en voldoen aan de voorwaarden.

Hoogte bindingstoelage
De bindingstoelage PO en VO bedraagt in 2022 bij een normbetrekking:
Leraar: €1.591,09
Directiefunctie: €263,94
Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €263,94
Team- of afdelingsleiders tot en met schaal 12: €1.591,09

De bindingstoelage voor leraren wordt uitgekeerd naar rato van de periode dat zij sinds september het voorgaande jaar in dienst waren. Bij ontslag voor 1 augustus, ontvangt de docent de bindingstoelage direct na het ontslag over de periode van september tot de datum van ontslag. Dit geldt alleen voor leraren die de bindingstoelage eerder hebben ontvangen. De docent die de toelage voor de eerste keer zou ontvangen en voor augustus wordt ontslagen, ontvangt geen toelage.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris