Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Salaris PO eindelijk gelijk aan VO

25 april 2022 – Medewerkers in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen dezelfde salarisschalen en toelagen als in het voortgezet onderwijs. Daarmee komt na jaren een einde aan het loonverschil tussen het primair en voortgezet onderwijs. Dat hebben de bonden afgesproken met het ministerie van OCW in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs.

De nieuwe cao met een korte looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 mei 2022, bevat uitsluitend afspraken in het kader van het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV. Als dit akkoord definitief is, gaan de onderhandelaars in gesprek over de reguliere cao PO 2022 om ook de loonruimte voor 2022 zoveel en snel mogelijk te verwerken in de lonen.

Onderwijsakkoord
Afgelopen najaar zegde het kabinet al 500 miljoen euro toe voor het dichten van de loonkloof. Dat bleek niet voldoende. De huidige regering heeft er in het Onderwijsakkoord nog eens 900 miljoen aan toegevoegd waarmee de kloof is overbrugd. De onderhandelaars hopen hiermee ook het lerarentekort te verkleinen en het onderwijs aantrekkelijker te maken met hogere salarissen.

Dit jaar minimaal 4 procent erbij
Met de nieuwe salarissen, gaan alle medewerkers er volgens de PO-Raad dit jaar minimaal 4 procent op vooruit. Voor functies waarin het salarisverschil met het voortgezet onderwijs groter is, valt dit percentage hoger uit. Leraren gaan de komende jaren gemiddeld 10 procent meer verdienen. De nieuwe salarisschalen zorgen de komende jaren voor grotere periodiek stappen en een hogere maximum beloning in de schaal. Hoeveel iemand er daadwerkelijk op vooruit gaat hangt af van de huidige salarisschaal, huidige trede en functie. In het akkoord zijn de nieuwe salarisschalen opgenomen waarmee het nieuwe salaris achterhaald kan worden.

Bindingstoelage keert terug
De nieuwe cao is een stap vooruit voor iedereen. Zo wordt de eindejaarsuitkering verhoogd van 6,3 naar 8,33 procent. De bindingstoelage keert terug en wordt gelijk aan die van het VO. Ook voor schoolleiders komt de bindingstoelage terug met daarbovenop een extra maandelijkse toelage. Onderwijsondersteuners ontvangen een extra nominale uitkering van 275 euro bovenop de hogere eindejaarsuitkering. Wel verdwijnt de uitkering voor de dag van de leraar.

Nieuwe salarissen in juni uitbetaald
De salarisverhogingen worden met terugwerkende kracht naar 1 januari in juni uitbetaald.

Eén cao voor PO en VO
In het Onderwijsakkoord is ook afgesproken dat de salariskloof niet terug mag komen. Daarom wil de AOb voortaan direct met de onderwijsminister over de loonruimte onderhandelen en niet meer apart met de PO-Raad en VO-raad. Ook het kabinet wil graag één cao voor beide onderwijssectoren, maar dat vraagt meer tijd en bezinning vanwege de verschillen in onder andere bevoegdheden, opslagfactor en lesgebonden  uren.

Alle details over de cao en de nieuwe salarisschalen zijn terug te vinden in het volledige onderhandelaarsakoord.

Webinar 
De AOb organiseert vanavond van 20:00 tot 21:00 uur een webinar over onder andere de nieuwe cao PO en het Onderwijsakkoord.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris