Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Welke functies zijn er voor leraren in het primair onderwijs?

Voor leraren in het primair onderwijs en speciaal onderwijs zijn er drie functies: leraar L10, leraar L11 en leraar L12. Tot de cao PO 2018 – 2019 ging het om de LA-, LB- en LC-functie. De functies verschillen in taken en verantwoordelijkheden en worden daarom ook financieel verschillend gewaardeerd waarbij de leraar L10 in de laagste salarisschaal valt en de leraar L12 het hoogste salaris heeft.

Normfuncties vervallen
Sinds de cao PO 2018 – 2019 zijn de normfuncties in het primair onderwijs komen te vervallen en zijn de LA-, LB- en LC-functie vervangen door de L10-, L11- en L12-leraar. Omdat er geen normfuncties meer zijn, wordt de precieze inhoud van de verschillende functies voortaan op schoolniveau vastgesteld. Dit gebeurt in overleg tussen werkgever, team en de medezeggenschapsraad. Hieronder staan in grote lijnen de karakteristieken en verschillen tussen de functies.

Leraar L10
De leraar L10 is de ‘gewone’ leraar die voor de klas staat met alle daarbij horende taken en verantwoordelijkheden. De L10-leraar kan daarnaast een specialisme hebben zoals remedial teaching of werkzaam zijn als rekenspecialist of intern begeleider. Met deze extra taak of specialisme valt de leraar nog steeds in de L10 functie, omdat deze werkzaamheden op hetzelfde niveau zijn ingedeeld. De leraar L10 valt in salarisschaal L10.

Leraar L11
De leraar L11 houdt zich naast de taken van de leraar L10 ook bezig met beleidsvorming. Zo kan de leraar L11 projectleider zijn bij onderwijsvernieuwing, zich bezighouden met visievorming en onderwijsontwikkeling of specialist zijn op een bepaald vakgebied. Een uitzondering van een L11 leraar die geen beleid maakt, is de leraar met een voorbeeldfunctie die andere leraren en schoolleiding op pedagogisch en didactisch vlak adviseert. De leraar L11 volgt salarisschaal L11.

Leraar L12
Het takenpakket van de leraar L12 gaat nog een stap verder dan die van de leraar L11. De L12-leraar werkt vaak op bovenschools niveau aan visievorming en onderwijsontwikkeling op lange termijn. De L12-leraar levert daarmee een bijdrage aan de sector op bijvoorbeeld regionaal of landelijk niveau. Het gaat om meerjarig en complex beleid. Voor de leraar L12 geldt salarisschaal L12.

Leraar L13 en L14 
De voormalige LD- en LE-functie zijn in de cao PO vervangen door de L13- en L14-functie.

Zie voor een volledige beschrijving van de verschillende functies de functiereeks leraren primair onderwijs.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris