Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Wat is de operationele toelage?

Politiemedewerkers die op onregelmatige tijden werken, zoals bij avond-, nacht- en weekenddiensten, hebben recht op de operationele toelage zoals vermeld in het Besluit bezoldiging politie (Bbp).

De operationele toelage geldt voor politiemedewerkers in salarisschaal 14 of lager. Op de salarisstrook wordt deze toelage vermeld als ORT. Deze toelage wordt berekend per periode van vier weken. Van maandag tot en met donderdag van 21.00 tot 07.00 uur, op vrijdag van 21.00 tot 22.00 uur en op zaterdag en zondag van 07.00 tot 22.00 uur geldt een bedrag van € 4,34* per uur. Van 22.00 tot 07.00 uur in de weekendnachtdiensten, incl. de diensten in de nacht voor en de nacht na een weekend of een feestdag bedraagt de toelage € 6,51* per uur. Dit geldt ook voor de diensten op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd.

Wanneer u door ziekte en/of zwangerschap tijdelijk geen onregelmatigheid kunt draaien, heeft u recht op doorbetaling van de operationele toelage.  De hoogte hiervan wordt berekend aan de hand van het gemiddelde aan onregelmatigheid, van de drie perioden van vier weken direct voorafgaande aan de ziekte en/of zwangerschap.

Hoeft u door het vervullen van een andere functie (en/of tijdelijke opgedragen andere werkzaamheden) geen onregelmatige diensten meer te draaien en gaat u er daardoor financieel op achteruit, dan heeft u recht op een afbouwtoelage. Hiervoor moet u wel voldoen aan de gestelde criteria.

* Bedragen zijn gebaseerd op artikel 14 van het Besluit bezoldiging politie (Bbp) met ingangsdatum 1 juli 2020.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris