Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO HBO 2020 een feit

9 juni 2020 – Met de instemming van achterban van bonden en werkgevers, is de nieuwe cao hbo 2020 een feit. Komende maand gaan de salarissen met 2,75 procent omhoog en deze maand volgt een eenmalige uitkering van 880 euro bruto naar rato van het dienstverband.

Blijf nu op de hoogte

47295 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Bonden en werkgevers kwamen vorige maand tot een principeakkoord voor een kortlopende cao van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

Een belangrijke afspraak die tegelijk vragen oproept, is dat nieuwe medewerkers voor een functie waarvoor een masteropleiding vereist is, ook een mastersalaris ontvangen. Dat betekent dat deze
medewerkers worden ingeschaald in schaal 11. Tegenwoordig vindt vaak nog een inschaling plaats in schaal 10. Voor huidige medewerkers voelt dat onrechtvaardig. De AOb is van mening dat ook deze medewerkers in schaal 11 thuis horen. “Dat is gewoon het huidig geldende systeem. We weten dat een aantal hogescholen dit principe niet juist toepast.” De bond roept leden die denken dat zij eigenlijk een schaal 11 functie hebben, op zich te melden bij de juridische dienst van de AOb. “Daar zitten juristen met verstand van functiewaardering. De AOb heeft op deze manier al een aantal leden aan het rechtmatige salaris kunnen helpen”, schrijft de bond.

Alle gemaakte afspraken die terugkomen in de cao vindt u in het principeakkoord cao hbo 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris