Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO PO 2019 – 2020 ondertekend

13 januari 2020 – Leden van vakbonden en PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Afgelopen vrijdag hebben de partijen het akkoord ondertekend. Daarmee is de nieuwe cao PO een feit.

Blijf nu op de hoogte

47585 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

In de nieuwe cao is onder andere afgesproken dat de salarissen deze maand met 4,5 procent omhoog gaan. Daarnaast krijgt iedereen in februari een eenmalige uitkering van 33 procent van het verhoogde maandloon en een eenmalige uitkering van 875 euro naar rato van de werktijdfactor.

Voor directeuren en adjunct-directeuren en onderwijsondersteuners zijn er nieuwe functiebeschrijvingen en salarisschalen.

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord en de bijbehorende salarisschalen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris