Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Universiteiten: 4,6 procent salaris erbij

4 juni 2018 – 4,6 procent salarisverhoging, betere perspectieven voor jonge wetenschappers en mogelijkheden voor oudere medewerkers om minder te gaan werken. Dat zijn enkele afspraken uit het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Universiteiten.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salaris
De lonen gaan met terugwerkende kracht per 1 mei 2018 met 2 procent omhoog. Een verdere verhoging van 2,6 procent volgt in februari 2019. Medewerkers die op 1 mei 2018 in dienst waren van een Nederlandse universiteit ontvangen bovendien uiterlijk september 2018 een eenmalige uitkering van 0,6 procent van het jaarsalaris.

Carrièreperspectieven
Beginnende docenten krijgen in de nieuwe cao een langer durend eenmalig contract van 4 tot 6 jaar. Ze kunnen bovendien versneld een onderwijsbevoegdheid halen en makkelijker naar een andere onderwijssector doorstromen. Ook kunnen jonge wetenschappers kiezen voor een combinatiefunctie van junior docent en onderzoeker met een eenmalig dienstverband van 6 jaar. In die periode promoveren ze en behalen ze hun basis kwalificatie onderwijs (BKO). Voor postdocs worden de mogelijkheden voor betere perspectieven en werkzekerheid nog onderzocht.

Ondersteunend personeel krijgt op basis van het principe ‘een leven lang leren’ de mogelijkheid om binnen vier tot zes jaar door te groeien naar een andere functie. Binnen die periode moeten ze beslissen of ze een andere functie willen. De gedachte hierachter is het bewustzijn te prikkelen dat jezelf blijven ontwikkelen normaal en noodzakelijk is.

Vitaliteitspact
Universiteitsmedewerkers die minimaal 10 jaar in dienst zijn en een fulltime dienstverband hebben, kunnen vanaf vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd 80 of 60 procent gaan werken tegen een salaris van respectievelijk 85 of 70 procent van het oorspronkelijke salaris en volledige pensioenopbouw. Vooralsnog gaat het om een tijdelijke regeling van 1 januari 2019 tot 1 juli 2020.

Definitief akkoord
Uiterlijk 30 juni wordt het akkoord omgezet in een definitief akkoord als de achterban van de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben ingestemd. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019. De oude cao is vorig jaar met een jaar verlengd. Uiterlijk 1 juli moet er daarom een nieuwe cao zijn.

Werkdruk
Tot slot zijn er afspraken gemaakt over de implementatie van de eerder gepresenteerde werkdrukplannen.

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord.

Door: Redactie Ambtenarensalaris