Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO VO 2020 een feit

30 april 2020 – De achterbannen van bonden en VO-raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao VO. Het is volgens de AOb in deze lastige tijd geen feestakkoord geworden, maar voor nu genoeg.

Blijf nu op de hoogte

47242 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
“Onze achterban vindt het akkoord, dat vooral voor een loonsverhoging zorgt, voor nu voldoende om ermee in te stemmen”, aldus AOb-bestuurder Henrik de Moel.

De cao, met een looptijd van een jaar, geldt per 1 januari 2020. Per 1 maart 2020 gaan de salarissen met terugwerkende kracht omhoog met 2,75 procent. Volgens het akkoord zou dit komende maand uitbetaald moeten worden. Een maand later, in juni ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van 750 euro, naar rato van het dienstverband. Ook wordt de eindejaarsuitkering met 0,6 procent verhoogd en komt daarmee uit op 8 procent van het jaarsalaris.

Over een ander belangrijk onderwerp, de werkdruk, is het helaas nog niet gelukt afspraken te maken. Hiervoor is structureel geld nodig, wat er ondanks de diverse acties nog niet is. Vanwege de coronacrisis liggen alle acties momenteel stil.

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord CAO VO 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris