Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

2,75 procent salaris en eenmalige uitkering in CAO VO 2020

9 april 2020 – Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Per 1 maart 2020 gaan de salarissen met 2,75 procent omhoog, in juni wordt een eenmalige uitkering van 750 euro uitgekeerd en de eindejaarsuitkering wordt met 0,6 procent verhoogd.

Blijf nu op de hoogte

47226 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Per 1 maart geldt een salarisverhoging van 2,75 procent. Deze geldt met terugwerkende kracht en wordt in mei uitbetaald. Een maand later volgt een eenmalige uitkering van 750 euro bruto naar rato van het dienstverband. De eindejaarsuitkering gaat met 0,6 procent omhoog en komt daarmee uit op 8 procent van het jaarsalaris.

Werkdruk
Aob-bestuurder Henrik de Moel laat weten dat het helaas niet is gelukt afspraken te maken over de werkdruk. “Nog steeds zijn we boos en teleurgesteld dat er vorig najaar geen structureel geld is gekomen, waarmee we afspraken over de aanpak van de hoge werkdruk in deze sector hadden kunnen maken”, aldus De Moel.

Om wel de beschikbare loonruimte te benutten in deze onzekere tijd, is er besloten toch afspraken te maken met de VO-raad. De cao heeft een looptijd van een jaar (1 januari tot en met 31 december 2020). Er is bewust gekozen voor een korte looptijd, zodat de werkdruk in 2021 hopelijk alsnog aangepakt kan worden met structurele oplossingen.

Ondersteunend personeel 
Voor ondersteuners in salarisschaal 12 is afgesproken dat het aantal treden per 1 augustus 2020 wordt teruggebracht van 16 naar 12. Een logische stap volgens De Moel. “De lerarenschalen waren al eerder ingekort waardoor het kon voorkomen dat je, wanneer je team- of schoolleider werd, minder snel omhoog ging dan je collega’s.”

Verder is afgesproken dat de huidige voorbeeldfuncties voor het ondersteunend personeel gedurende deze cao worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Introductie startende schoolleiders
Ook komt er een introductieprogramma voor startende schoolleiders, inclusief de hiervoor benodigde tijd. Beginnende leraren hebben hier al langer recht op.

Eén regeling voor tijdelijke contracten
Tot slot zijn er afspraken gemaakt over tijdelijke contracten. In de huidige cao zijn er twee regelingen voor de maximale duur van een tijdelijk contract. Voor het bijzonder onderwijs geldt momenteel dat een medewerker maximaal twee jaar een tijdelijk contract mag krijgen. Voor medewerkers in het openbaar onderwijs is dit drie jaar. Vanaf 1 augustus 2021 krijgen medewerkers in zowel het bijzonder als in het openbaar voortgezet onderwijs, maximaal twee jaar een tijdelijk contract, tenzij een werkgever bijvoorbeeld door leerlingenkrimp voor langere tijd in de problemen komt. In dat geval mag de werkgever, met instemming van de (p)mr, drie jaar een tijdelijk contract aanbieden.

Als de achterban van de bonden en de VO-raad akkoord gaan, gaat de cao met terugwerkende kracht in per 1 januari 2020.

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord CAO VO 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris