Ambtenaren rijden het goedkoopst in een private leaseauto.

Meer informatie

Extra eindejaarstoelage voor primair onderwijs

2 november 2020 – De cao voor het primair onderwijs wordt met twee maanden verlengd en loopt tot en met 31 december 2020. Daarbij is afgesproken dat alle medewerkers in december een extra eindejaarstoelage ontvangen van 0,7 procent van het bruto jaarsalaris in 2020.

Blijf nu op de hoogte

47260 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat hebben de PO-Raad en vakbonden afgesproken in een onderhandelaarsakkoord.

De toelage komt bovenop de eindejaarsuitkering en varieert voor leraren tussen circa 225 (bij onderste trede schaal L10) en 345 euro (bij bovenste trede schaal L10) bij een fulltime contract.

De cao PO liep tot 1 november. Vanwege de afgelopen roerige maanden hebben de onderhandelaars besloten de cao met twee maanden te verlengen om meer rust te creƫren voor de onderhandelingen.

Arbeidsmarkttoelage VSO
Eerder werd al bekend dat VSO-leraren die les geven aan leerlingen met een uitstroomprofiel voor het vervolgonderwijs, met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 een maandelijkse arbeidsmarkttoelage krijgen.

Functieactualisatie oop en leidinggevenden
Voor onderwijsondersteunend personeel en leidinggevenden is in de huidige cao afgesproken dat hun functies worden geactualiseerd. Dat proces zou voor 1 augustus 2020 worden afgerond. Door de coronadrukte werd in april al besloten deze termijn tot 1 november 2020 te verlengen. De salariswijzigingen die hieruit voortvloeien worden met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 doorgevoerd.

Alle afspraken zijn vastgelegd in het ‘Onderhandelaarsakkoord openbreken en verlengen CAO PO 2019-2020‘ en het ‘Overzicht wijzigingen cao-tekst‘.

Het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bonden. Zij kunnen er tot vrijdag 6 november op reageren.

Door: Redactie Ambtenarensalaris