Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Functiewaardering niet reden van salarisverschillen PO en VO

4 oktober 2018 – De salarisverschillen tussen primair- en voortgezet onderwijs worden niet veroorzaakt door verschillen in functiewaardering. De oorzaak is dat het primair onderwijs langer op de nullijn is gezet. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb), naar aanleiding van onderzoek naar het verband tussen salarisverschillen en functiewaardering.

De Stichting van het Onderwijs deed op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar de salarisverschillen tussen PO en VO. Vraag was of die verschillen wellicht veroorzaakt werden door de functiewaardering. De Stichting van het Onderwijs concludeert dat de criteria en bijbehorende punten in beide sectoren gelijk zijn en er dus geen verschil in functiewaardering is.

PO eerder op de nullijn
Wat wel het geval is, is dat functies die gelijk gewaardeerd worden, verschillend worden betaald. Eerder deze week werd al duidelijk dat de nieuwe lerarenfuncties in het primair onderwijs gelijkwaardig zijn aan die in het voortgezet onderwijs. Dat er dan toch salarisverschillen zijn, ligt aan de politiek, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. Het is volgens de AOb de bedoeling dat de lonen in het onderwijs de salarissen in het bedrijfsleven volgen; de zogenoemde referentiesystematiek. “Maar als de politiek wil bezuinigen, wordt die systematiek geheel of gedeeltelijk losgelaten en wordt het onderwijs op de nullijn gezet. Dat is zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs jarenlang gebeurd. Maar in het basisonderwijs startte de nullijn een jaar eerder”, legt Verheggen uit.

Verschil in budget
Ook vermoedt Verheggen dat het voortgezet onderwijs meer budget krijgt dan het primair onderwijs. Inzicht hebben de bonden daar volgens haar niet in. Volgens Verheggen is de oplossing heel simpel: “Werk in de eerste plaats de bestaande salariskloof weg. Zorg daarna dat de sector basisonderwijs genoeg geld krijgt om leraren normaal te belonen. En geef openheid in de budgetten per sector, zodat wij er in cao’s voor kunnen waken dat salarissen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in de pas blijven lopen.” En, geeft Verheggen tenslotte aan, gebruik de referentieramingen waarvoor ze bedoeld zijn. “Niet als bezuinigingsmiddel, maar als garantie voor een marktconform salaris voor iedereen in het onderwijs.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris