Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Onderhandelaarsresultaat CAO SBB 2021 – 2022

18 november 2021 – Bonden en stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe cao SBB. Vanwege de huidige financiële positie van SBB betreft het uitsluitend een loonakkoord.

Bij het akkoord voor de huidige cao werd afgesproken om de onderhandelingen voor de nieuwe cao toe te spitsen op enerzijds de aantrekkelijkheid van SBB als werkgever en anderzijds duurzame inzetbaarheid, met onderwerpen als langer doorwerken, uitbreiding levensfaseverlof en meer keuzemogelijkheden voor de arbeidsvoorwaarden. De afgelopen maanden is over deze onderwerpen uitgebreid onderhandeld. Helaas laat de huidige financiële positie van SBB het niet toe over al deze onderwerpen afspraken te maken.

Daarom ligt er voor nu alleen een akkoord over de loonontwikkeling. Per 1 augustus 2021 gaan de salarissen met terugwerkende kracht met 1,5 procent omhoog. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 november 2021 bij SBB in dienst was en onder de cao valt, een eenmalige bruto uitkering van 1 procent. Deze uitkering wordt berekend over het huidige salaris in de maand november 2021 op basis van het schaalloon in de cao SBB 2020 – 2021 maal twaalf.

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsresultaat cao SBB 2021 – 2022.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50560 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris