Cao-onderhandelingen politie vragen lange adem

6 maart 2018 – De officiële onderhandelingen voor een nieuwe politie cao moeten nog starten, maar bonden en werkgever hebben al wel diverse gesprekken gevoerd over een aantal belangrijke onderwerpen zoals het loopbaanbeleid en flexibilisering.

Blijf nu op de hoogte

43114 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Gezien de complexiteit van de verschillende thema’s verwachten de bonden een lang onderhandelingsproces. Dat melden de bonden.

De bonden hebben onlangs zowel de gezamenlijke cao-inzet als de veertigduizend handtekeningen voor een beter politiepensioen aangeboden aan de Tweede Kamer. De politieke besluitvorming over het politiepensioen is voor de bonden noodzakelijk richting de aanstaande cao-onderhandelingen over dit onderwerp. Met een brief aan minister-president Rutte komende week, willen zij de urgentie nogmaals benadrukken.

Reorganisatie en loopbaanbeleid
Ook hebben bonden en werkgever gesproken over de personele reorganisatie van de nationale politie en het loopbaanbeleid. De bonden willen zo goed mogelijk inzicht hebben in de status daarvan voordat zij de onderhandelingen ingaan. Duidelijkheid hierover is van groot belang omdat er organisatiewijzigingen aankomen en de werkgever in de cao-onderhandelingen wil spreken over de regels die op dit moment gelden. Wat betreft het loopbaanbeleid willen de bonden oplossingen vinden binnen de huidige cao-afspraken. Afhankelijk van de uitkomst kan dan bepaald worden of nog nieuwe afspraken nodig zijn voor de nieuwe cao.

Flexibilisering
Tot slot zijn de bonden bang dat met flexibilisering alles moet worden opgelost. Dat komt volgens hen duidelijk naar voren in het regeerakkoord en de cao-inzetbrief van de minister en de korpschef. De politiebonden willen ook daar zo snel mogelijk duidelijkheid over. Hun uitgangspunt daarbij is dat medewerkers niet de rekening gepresenteerd krijgen voor de huidige problematiek met betrekking tot leeftijdsopbouw van het korps, vervanging, formatie en bezetting van teams. Problemen die volgens hen door de werkgever ontstaan zijn.

Lange adem
Gezien de complexiteit van de verschillende onderwerpen, verwachten de bonden dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao een lange adem vragen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris