Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Politie: invoering Sociaal Plannen

11 mei 2020 – Per 5 september 2020 wordt het sociaal plannen zoals afgesproken in de cao Politie 2018 – 2020, ingevoerd. Er is onder meer afgesproken dat deeltijders naar evenredigheid worden ingeroosterd voor belastende diensten als nachtdiensten en piket.

Blijf nu op de hoogte

47331 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat melden de politiebonden.

De cao-afspraak waarbij een sociaal maximum wordt gesteld aan overwerk, nachtdiensten en piket, is bedoeld om overbelasting van medewerkers te voorkomen. Wordt het maximum overschreden, dan worden deze uren toegevoegd aan het LFU-budget dat sinds 1 juli 2019 van kracht is.

Sociaal maximum
Met de invoering van het sociaal plannen vervalt de Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR). In het nieuwe systeem krijgen medewerkers per roosterperiode punten toegekend voor¬†nachtdiensturen, weekenddiensturen, overuren, piketuren en verschuivingsuren. Er geldt een ‘sociaal maximum’ van 800 punten. Bij overschrijding van dit maximum in een bepaalde periode, ontvangt de medewerker compensatie in de vorm van levensfase-uren.

Voor medewerkers die in deeltijd werken, waaronder ook RPU, geldt dat zij naar evenredigheid mogen worden ingepland voor belastende diensten. Werkt u 33,3 procent minder door gebruikmaking van RPU, dan wordt ook het aantal belastende uren met 33,3 procent verlaagd.

Persoonlijke inzetafspraken
Heeft u als deeltijder op dit moment al inzetafspraken met uw leidinggevende en wilt u vanaf september naar rato worden ingeroosterd, dan kunt u dat nog tot en met 14 juni doorgeven in verband met de voorbereiding van het rooster. Heeft u nog geen afspraken gemaakt, dan wordt u vanaf september automatisch naar rato ingeroosterd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris