Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Politiebonden stellen ultimatum vroegpensioen

27 januari 2020 – De politiebonden hebben minister Grapperhaus een ultimatum gesteld voor een nieuwe vroegpensioenregeling. De werkgever moet uiterlijk vrijdag met een concreet voorstel komen, anders volgen er acties, dreigen de bonden.

Blijf nu op de hoogte

47234 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De onderhandelingen over een nieuwe regeling om vervroegd uit te kunnen treden verlopen stroef. De bonden willen maximaal gebruikmaken van de fiscale mogelijkheden in het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Daarin is afgesproken dat werkgevers van 2021 tot en met 2025 21.000 euro bruto per jaar extra aan vroegpensioen mogen uitkeren in de drie jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd. De bonden willen daarom dat er vanaf 2021 een Regeling vervroegde uittreding (RVU) voor de politiesector komt zodat politiemedewerkers boven de zestig gebruik kunnen maken van deze fiscale mogelijkheid. Om dit op tijd in te kunnen laten ingaan, willen de bonden dat er uiterlijk 1 april een akkoord ligt. De werkgever wil er echter tot de zomer de tijd voor nemen. Bovendien stelt de werkgever diverse randvoorwaarden aan een nieuwe regeling.

Omdat door een RVU-regeling de huidige capaciteitsproblematiek zal toenemen, willen de bonden een nieuwe vroegpensioenregeling combineren met maatregelen voor het verhogen van de beschikbare capaciteit. Zij willen hiervoor onder andere de basispolitieopleiding flink verkorten. De werkgever wil echter wel afspraken maken over het politieonderwijs, maar een regeling voor vroegpensioen uitstellen.

In februari en maart organiseren de bonden nieuwe bijeenkomsten over het vroegpensioen. De data zijn bekend. De inhoud is afhankelijk van de reactie van de werkgever. Informatie over tijden en locaties volgt nog.

 • Donderdag 13 februari: Noord-Nederland
 • Donderdag 13 februari:┬áPolitie Diensten Centrum (PDC)/ Politie Academie
 • Donderdag 20 februari: Midden-Nederland
 • Vrijdag 14 februari: Noord-Holland
 • Vrijdag 14 februari: Amsterdam
 • Dinsdag 25 februari: Den Haag
 • Dinsdag 25 februari: Rotterdam
 • Dinsdag 18 februari: Zeeland-West Brabant
 • Dinsdag 18 februari: Oost-Brabant
 • Dinsdag 3 maart: Landelijke Eenheid
 • Dinsdag 3 maart: Oost-Nederland
 • Vrijdag 6 maart: Limburg

Door: Redactie Ambtenarensalaris