Blijf nu op de hoogte!

48840 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Politiebonden willen overleg vroegpensioen

26 juni 2019 – Politiemensen moeten weer eerder kunnen stoppen met werken. Het onlangs gesloten pensioenakkoord biedt daar volgens de politiebonden mogelijkheden voor. Zij willen daarom in gesprek met de minister om de afspraak in de cao in te vullen.

Blijf nu op de hoogte

48840 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De bonden pleiten al jaren voor een nieuwe vroegpensioenregeling voor de politie. In 2017 begonnen de bonden een burgerinitiatief politiepensioen dat 40.000 keer werd ondertekend. Daarmee kregen ze het politiepensioen op de agenda van de Tweede Kamer. Dit leverde niets op. Politieke en fiscale blokkades bleven bestaan waardoor tijdens de cao-onderhandelingen geen sectorspecifieke afspraken konden worden gemaakt. Wel werd in de cao vastgelegd dat zodra de mogelijkheid zich zou voordoen, de onderhandelaars alsnog met elkaar in gesprek zouden gaan.

“Als politieke besluitvorming binnen de looptijd van dit arbeidsvoorwaardenakkoord leidt tot een afspraak over de mogelijkheid van een vervroegde pensionering voor bepaalde beroepsgroepen met een zwaar of hoogrisicoberoep, dan treden partijen met elkaar in overleg over de gevolgen daarvan voor de politiesector.” 

In het pensioenakkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over soepeler boeteregels en meer verlofuren die kunnen worden opgespaard. Dergelijke afspraken bieden weer mogelijkheden voor een vroegpensioenregeling. In een brief aan de minister wijzen de bonden op de gemaakte afspraak in de cao. Zij hopen in gesprek met de minister te komen tot nieuwe vroegpensioen afspraken die aansluiten bij het politiewerk.

Lees hier de brief van de bonden aan de minister.

Door: Redactie Ambtenarensalaris