Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Politiestudenten ontvangen coronacompensatie

29 juni 2020 – Politiestudenten ontvangen compensatie voor de opgelopen studievertraging door de coronacrisis. Het gaat om compensatie van loon, verlofsparen (LFU) en loopbaangaranties. Dat hebben de bonden en werkgever afgesproken, meldt de Nederlandse Politiebond (NPB).

Sinds maart dit jaar biedt de Politieacademie nog maar beperkte lesstof aan. Dat kan zorgen voor vertraging in de basisopleiding waardoor studenten pas later naar een volgend leerjaar kunnen, met eventuele (financiële) arbeidsvoorwaardelijke consequenties. Daarom krijgen politiestudenten op vier punten compensatie.

Salaris
Studenten zonder voorafgaande werkervaring, die goed functioneren, ontvangen, bij het oplopen van studievertraging door corona, hun tegemoetkoming of salarisverhoging op het moment dat zij dit ook zonder de vertraging gekregen zouden hebben.

Verlofsparen (LFU)
Studenten krijgen aan het begin van het tweede studiejaar hun eerste 53,8 uur jaarlijks LFU-budget. Gaat u door coronavertraging later naar het tweede jaar, dan ontvangt u uw LFU-uren met terugwerkende kracht vanaf de maand dat u normaal gesproken naar het tweede studiejaar zou gaan.

Inkomen na de opleiding
Wordt u na de opleiding in functie aangesteld, dat ontvangt u het bijbehorende salaris met terugwerkende kracht tot het moment dat u zonder opgelopen coronavertraging in de functie aangesteld zou zijn.

Loopbaangaranties
Volgt u een loopbaanpad waarvan de eerste termijn ingaat op het moment van aanstelling in een functie, dan telt eventuele vertragingstijd mee voor de eerste termijn van het loopbaanpad. De eerste termijn gaat dan feitelijk in per de datum dat u zonder coronavertraging aangesteld zou zijn. Deze afspraak geldt niet voor studenten die tussen 2016 en 2020 met de opleiding op niveau 4 zijn gestart. Voor deze groep is de startdatum van de opleiding bepalend.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris