RPU: alleen 100 procent pensioenopbouw vanaf 58 jaar

1 maart 2018 – Politieambtenaren die voor hun 58e gebruik willen maken van de Regeling Partieel Uittreden (RPU), bouwen geen pensioen meer op over het volledige salaris.

Blijf nu op de hoogte

43114 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt de Nederlandse Politiebond (NPB) naar aanleiding van een besluit van de Belastingdienst.

10 jaar eis
Op basis van de RPU kunnen politieambtenaren vanaf 55 jaar minder gaan werken. Tussen 55 en 58 jaar is dat maximaal 11,1 procent. Vanaf 58 jaar gaat het om maximaal 33,3 procent. Over de niet-gewerkte RPU-uren wordt 50 procent salaris betaald en tot en met afgelopen jaar bouwde men 100 procent pensioen op over de RPU-uren. Daarmee voldeed de regeling volledig aan de fiscale eisen dat alleen binnen tien jaar voor de pensioenrichtleeftijd volledig pensioen mag worden opgebouwd.

Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Dat betekent dat alleen nog vanaf 58 volledig pensioen mag worden opgebouwd over de RPU-uren. Dit had eerder al gevolgen voor de PAS-regeling voor rijksambtenaren. Naar aanleiding van de gevolgen voor de PAS zijn de politiebonden gaan praten met de Belastingdienst en ABP in de hoop een uitzondering te maken voor de politie. Nu blijkt dat deze uitzondering er niet komt.

Wacht tot 58 jaar als u volledig pensioen op wilt bouwen
Net als bij de PAS, geldt ook voor politieambtenaren dat wanneer zij vóór hun 58e gebruikmaken van de RPU-regeling, zij over de gehele looptijd van de RPU geen pensioen meer opbouwen over de korting op het salaris. Dus ook wanneer zij 58 worden, bouwen zij over de jaren vanaf 58 jaar geen pensioen op over de RPU-uren. Wilt u gebruikmaken van de RPU-regeling, maar bent u nog geen 58, wacht dan tot uw 58e om maximaal pensioen op te bouwen.

Aanvraag intrekken
In afwachting van de beslissing zijn alle RPU-aanvragen van politiemedewerkers jonger dan 58 die vanaf 2018 met deeltijdpensioen wilden, on hold gezet. Zij krijgen nu de kans hun aanvraag in te trekken en zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Terugwerkende kracht
De werkgever en Belastingdienst zijn nog in gesprek over de vraag of de Belastingdienst de 10 jaar eis met terugwerkende kracht gaat uitvoeren. De pensioenrichtleeftijd is namelijk al in 2014 verhoogd van 65 naar 67.

Pensioenpremie omlaag
Door de lagere pensioenopbouw, gaat ook de pensioenpremie naar beneden. De NPB dringt er nu bij de werkgever op aan dit bespaarde bedrag te investeren in mogelijkheden om eerder te stoppen met werken of te sparen voor extra pensioen.

Bekijk hier de rekenvoorbeelden over de pensioenopbouw als u voor uw 58e gebruik gaat maken van de RPU.

Door: Redactie Ambtenarensalaris