Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Rijk 2020: consultatieversie beschikbaar

18 juni 2019 – In verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020, is de consultatieversie van de cao Rijk 2020 nu beschikbaar. 

Blijf nu op de hoogte

47724 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De cao Rijk 2020 vervangt de huidige rechtspositionele regelingen. Deze regelingen zijn zo veel mogelijk omgezet naar cao-bepalingen, aansluitend bij de uitgangspunten en afspraken zoals vastgelegd in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020.

Update juli 2019: in verband met het verstrijken van de reactieperiode, is een deel van dit bericht verwijderd. De consultatieversie is via onderstaande link nog wel te bekijken.

Bekijk hier de consultatieversie cao Rijk 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris