Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Rijksambtenaar mag compensatie- en overwerkuren meenemen naar volgend jaar

9 januari 2023 – Rijksambtenaren die aan het einde van het jaar nog compensatie-uren of overwerkuren over hebben, mogen deze meenemen naar het volgende kalenderjaar. Deze uren worden toegevoegd aan het IKB-spaarverlof. Dat hebben bonden en werkgevers op de valreep van 2022 afgesproken.

Uitbreiding IKB-spaarverlof
In het cao-akkoord van afgelopen zomer spraken werkgevers en bonden de intentie uit om het IKB-spaarverlof uit te breiden met maximaal 36 compensatie-uren en 36 overwerkuren. Die afspraak is nu vastgelegd. Het toevoegen van het restant aan compensatie- en overwerkuren aan het Individueel Keuze Budget (IKB), wordt mogelijk vanaf de jaarwisseling 2023-2024.

Verkoop IKB-uren beperkt
Zoals afgesproken in de cao Rijk 2022 – 2024 krijgen rijksambtenaren vanaf dit jaar jaarlijks 64 IKB-uren, ongeacht hun leeftijd. In de vorige cao konden werknemers er nog voor kiezen om al hun IKB-uren te verkopen. In de huidige cao kunnen nog maximaal 32 IKB-uren worden verkocht, tenzij voor de medewerker een overgangsbepaling geldt.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

49527 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris