Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Rijksambtenaar mag compensatie- en overwerkuren meenemen naar volgend jaar

9 januari 2023 – Rijksambtenaren die aan het einde van het jaar nog compensatie-uren of overwerkuren over hebben, mogen deze meenemen naar het volgende kalenderjaar. Deze uren worden toegevoegd aan het IKB-spaarverlof. Dat hebben bonden en werkgevers op de valreep van 2022 afgesproken.

Uitbreiding IKB-spaarverlof
In het cao-akkoord van afgelopen zomer spraken werkgevers en bonden de intentie uit om het IKB-spaarverlof uit te breiden met maximaal 36 compensatie-uren en 36 overwerkuren. Die afspraak is nu vastgelegd. Het toevoegen van het restant aan compensatie- en overwerkuren aan het Individueel Keuze Budget (IKB), wordt mogelijk vanaf de jaarwisseling 2023-2024.

Verkoop IKB-uren beperkt
Zoals afgesproken in de cao Rijk 2022 – 2024 krijgen rijksambtenaren vanaf dit jaar jaarlijks 64 IKB-uren, ongeacht hun leeftijd. In de vorige cao konden werknemers er nog voor kiezen om al hun IKB-uren te verkopen. In de huidige cao kunnen nog maximaal 32 IKB-uren worden verkocht, tenzij voor de medewerker een overgangsbepaling geldt.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

49471 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris