Rijksambtenaren krijgen er 1,4 procent bij

11 oktober 2017 – De lonen van rijksambtenaren gaan dit jaar met terugwerkende kracht met 1,4 procent omhoog. Dat is het resultaat van de onderhandelingen tussen de bonden en werkgever. Een percentage dat in ieder geval genoeg is om de inflatie te compenseren.

Het is de partijen gelukt om tot een loonakkoord te komen. In juli bleef het loonbod van de werkgever nog steken op 1 procent. Ondanks dat de bonden inzetten op 3 procent, zijn ze blij dat er een resultaat is. De afgesproken 1,4 procent is gelijk aan het inflatiecijfer en geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2017. Hiermee wordt in ieder geval voorkomen dat rijksmedewerkers er op achteruit gaan.

‘Tussen-cao’
De cao Rijk liep eind vorig jaar af. Sindsdien wachten rijksambtenaren op nieuwe afspraken. Naast de lonen zijn echter geen inhoudelijke wijzigingen afgesproken en blijft de cao zoals hij is. Vakbond FNV spreekt van een ‘tussen-cao’ die de weg vrijmaakt voor onderhandelingen over een cao met inhoud en een serieuze loonsverhoging in 2018′. De onderhandelingen daarover starten binnenkort.

Het loonresultaat wordt nu voor akkoord voorgelegd aan de vakbondsleden. Zij kunnen er tot 27 oktober op reageren.

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017

Salarisschalen per 1 januari 2017

Verhogingsbedragen 2017

Door: Redactie Ambtenarensalaris