Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

4 procent loonsverhoging in nieuwe CAO Jeugdzorg

1 oktober 2019 – Bonden en werkgevers hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Jeugdzorg. Per 1 januari 2020 gaan de lonen met 4 procent omhoog. Dat hebben de bonden bekend gemaakt.

Blijf nu op de hoogte

47939 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Naast de loonsverhoging zijn twee eenmalige uitkeringen afgesproken van 800 euro in december 2019 en 200 euro in juni 2020. Net als onlangs afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg, krijgen ook medewerkers in de jeugdzorg het recht om onbereikbaar te zijn buiten werktijd.

Ook zijn afspraken gemaakt over onderwerpen die terugkomen op een arbeidsmarkttafel. Het gaat dan onder andere om verbetering op het gebied van werkdruk en werkplezier, maar ook om bevordering van zij-instromers. Daarnaast wordt aan de arbeidsmarkttafel gesproken over kennisontwikkeling en gezonder werken.

De komende week wordt het akkoord voorgelegd aan de achterbannen van werkgevers en bonden. Na hun instemming wordt de cao definitief.

De nieuwe cao loopt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020.

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao Jeugdzorg 2019 – 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris